Oferta

Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny posiada unikatową w skali kraju aparaturę badawczą, która umożliwia symulacje numeryczne i fizyczne procesów przemysłowych zapewniając podobieństwo wybranych etapów procesów. Kluczowe projekty B+R są realizowane w bezpośredniej współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi kontrahentami, z podziałem na badania laboratoryjne i w skali półprzemysłowej wykonywane w Instytucie oraz badania przemysłowe i wdrożenia w przedsiębiorstwach.

Oferta Instytutu skierowana jest zarówno do małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstw oraz uczelni i instytucji naukowych.

Działalność Łukasiewicz – GIT obejmuje kluczowe sektory gospodarki: energetyczny, obronny, lotniczy, kosmiczny, transportowy czy stalowy.

W Centrach Badawczych prowadzone są zaawansowane badania w obszarze inteligentnej mobilności, w zakresie technologii lotniczych i kosmicznych oraz przyrostowych (druk 3D). Kierunkiem szczególnie wspieranym są technologie wodorowe obejmujące badania nad wykorzystaniem wodoru w procesach metalurgicznych. Instytut poszerza swoje możliwości badawcze na potrzeby energetyki poprzez wdrożenie badań nieniszczących NDT.

W ostatnim czasie zagadnienia, które zyskują na znaczeniu i w których nasi eksperci szczególnie intensywnie wspierają przemysł to:

Łukasiewicz – GIT świadczy usługi naukowo-badawcze, doradcze i szkoleniowe na rzecz producentów stali, użytkowników wyrobów stalowych i instytucji związanych z hutnictwem żelaza i stali. Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny rozwija wiedzę w dziedzinie spawalnictwa oraz wspomagania przemysłu krajowego poprzez świadczenie najwyższej jakości usług w zakresie łączenia metali i tworzyw termoplastycznych oraz cięcia termicznego i metod pokrewnych w celu zapewnienia wysokiej jakości i konkurencyjności wyrobów spawanych w kraju i na rynkach zagranicznych.

Nasi eksperci opracowują nowe oraz rozwijają i unowocześniają istniejące metody projektowania, konstruowania i badania maszyn elektrycznych. Wyniki tych prac są wykorzystywane przy projektowaniu i konstruowaniu nowych serii i odmian maszyn o najwyższych parametrach technicznych i eksploatacyjnych dorównujących, a niejednokrotnie przewyższających parametry czołowych firm europejskich i światowych.

W celu popularyzacji wyników badań organizujemy również liczne seminaria, konferencje czy Webinary.

Łukasiewicz – GIT organizuje cyklicznie trzy konferencje podczas których uczestnicy mogą się zapoznać z najnowszymi osiągnięciami w takich dziedzinach jak analityka hutnicza i przemysłowa, maszyny i napędy elektryczne, a także spawalnictwo.

Konferencja Analityka Hutnicza i Przemysłowa

Podczas Międzynarodowej Konferencji Spawalniczej organizowane jest również  Międzynarodowe Seminarium Klejenia.

W 2024 r. zapraszamy na 7. edycję seminarium.

Zapraszamy także na inne organizowane przez Łukasiewicz – GIT wydarzenia.

W ofercie wydawniczej Łukasiewicz – Górnośląskiego Instytutu Technologicznego dostępne są:

  • Czasopismo „Materials Science and Welding Technologies”,
  • Monografie Naukowe,
  • Wytyczne i Skrypty Szkoleniowe.

Nie ma czasu do stracenia

Ok, zaczynamy?

This will close in 0 seconds