Biblioteka Techniczna Łukasiewicz – GIT | Centrum Spawalnictwa

Biblioteka Techniczna

KONTAKT:

Bogna Kamińska-Szneider

Dział Wydawnictw i Konferencji (PW)
Tel: 32 33 58 223
 

Biblioteka Techniczna Instytutu powstała w roku 1950.

W zasobach biblioteki zgromadzony jest największy w Polsce zbiór specjalistycznych wydawnictw, obejmujący swoją tematyką spawalnictwo i dziedziny pokrewne.

W księgozbiorze znajdują się unikatowe wydania książek spawalniczych, począwszy od wydań przedwojennych aż po najnowsze fachowe pozycje książkowe. Celem naszym jest gromadzenie możliwie wszystkich krajowych nowości wydawniczych z branży spawalniczej.

Jednak główną zawartość materiału udostępnianego w bibliotece stanowią czasopisma spawalnicze. Bogaty zbiór obejmuje prawie ogół czasopism zagranicznych i komplet wydań polskich tytułów. Zebrany materiał jest systematycznie uzupełniany od ponad 65 lat poprzez zakup oraz na drodze wymiany za wydawany przez nas Biuletyn IS.

Biblioteka Techniczna posiada w swoich zbiorach dokumenty MIS z lat 2002 – 2015.

Biblioteka dysponuje zbiorem ponad 12 tys. książek.

Wydawnictwa Łukasiewicz – GIT

Biuletyn Instytutu Spawalnictwa | Maszyny Elektryczne – Zeszyty Problemowe | Prace Instytutu Metalurgii Żelaza | Journal of Metallic Materials | Monografie | Wytyczne i Skrypty Szkoleniowe

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszej biblioteki.

ZGROMADZONE MATERIAŁY UDOSTĘPNIANE SĄ W CZYTELNI, W GODZINACH OD 8:00 DO 14:30.

HISTORIA

Biblioteka Techniczna została utworzona w 1950 roku i była zalążkiem przyszłego Ośrodka Informacji Naukowo-Technicznej.

Organizacja i pierwsze lata działalności biblioteki z pewnością nie były proste. W powojennej Polsce brak było specjalistycznej literatury branżowej. Pojawiające się w księgarniach pierwsze publikacje spawalnicze w dużej mierze opracowywane były dopiero przez pracowników Instytutu lub przezeń inicjowane.

Pierwsze bibliotekarki, od lewej: Irena Bokłak, Olga Sibiga
Pierwsze bibliotekarki, od lewej: Irena Bokłak, Olga Sibiga

Niezwykle istotną sprawą dla biblioteki było sprowadzanie zagranicznych czasopism, które były źródłem wiedzy o stanie spawalnictwa w świecie. Prenumerata tego rodzaju publikacji dokonywała się nie tylko poprzez zakup ale przede wszystkim na drodze wymiany czasopism wydawanych przez Instytut Spawalnictwa. Biblioteka prowadziła ożywioną współpracę z innymi bibliotekami czy ośrodkami naukowymi polegającą na wzajemnym wypożyczaniu brakujących pozycji literaturowych. Z biegiem lat zbiory biblioteki bogaciły się o szereg różnego rodzaju dokumentów tworzących specjalistyczną i unikatową w skali kraju bazę związaną ze spawalnictwem i naukami pokrewnymi.

Widok czytelni BOINTE z roku 1965
Widok czytelni BOINTE z roku 1965

Istotne zmiany w prowadzeniu biblioteki przyniosły lata 1997-2006, kiedy to przeprowadzono prace związane z komputeryzacją katalogu biblioteki. Od roku 2003 katalog biblioteki udostępniany jest przez Internet. Ponadto pracownicy Instytutu mają bezpośredni wgląd w swoje konta wypożyczeń oraz mogą automatycznie dokonywać prolongaty.

Czytelnia Biblioteki w roku 2004
Czytelnia Biblioteki w roku 2004

ZASADY KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW

Z czytelni biblioteki mogą korzystać osoby zainteresowane zbiorami biblioteki oraz polskimi normami. Wypożyczeń mogą dokonywać wyłącznie pracownicy Instytutu oraz studenci Wydziału Mechanicznego Politechniki Śląskiej.

Z czytelni biblioteki mogą korzystać osoby zainteresowane zbiorami biblioteki oraz polskimi normami. Wypożyczeń mogą dokonywać wyłącznie pracownicy Instytutu oraz studenci Wydziału Mechanicznego Politechniki Śląskiej.

 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać:
  • pracownicy Instytutu,
  • studenci i uczniowie szkół średnich
  • osoby zainteresowane specjalnością Instytutu lub publikacjami normalizacyjnymi
 2. Biblioteka czynna jest codziennie, za wyjątkiem dni wolnych od pracy, w godzinach od 8:00 do 14:30
 3. Czytelnicy mogą korzystać z :
  • wypożyczalni
  • czytelni
  • wypożyczeń międzybibliotecznych.

Czytelnia

 1. w czytelni można korzystać:
  • z czasopism,
  • książek
  • z Polskich Norm

Wypożyczalnia

 1. Wypożyczeń mogą dokonywać wyłącznie pracownicy Instytutu oraz studenci Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej.
 2. Czytelnik wypożycza wydawnictwa osobiście i jest za nie odpowiedzialny.
 3. Nie wypożycza się wydawnictw ciągłych (czasopism) z zakresu spawalnictwa oraz norm, można z nich skorzystać na miejscu w czytelni.
 4. Nie wypożycza się wydawnictw należących do księgozbioru czytelni oraz wydawnictw wyłączonych na podstawie innych zarządzeń.
 5. Czasopisma o tematyce komputerowej i inne (oprócz spawalniczych) wypożycza się tylko na czas określony do 2 tygodni. Wyjątek stanowią specjalistyczne czasopisma zamawiane dla konkretnych odbiorców-pracowników Instytutu, gdzie termin zwrotu tych czasopism upływa po roku czasu.
 6. Wydawnictwa zwarte (książki) pracownicy Instytutu mogą wypożyczać na okres 1 roku, studenci na okres 1 m-ca, z możliwością prolongaty.
 7. Po upływie wymienionych terminów wypożyczeń czytelnik zobowiązany jest do zwrócenia wydawnictwa lub jego przedłużenia.
 8. Biblioteka może ze względów służbowych zażądać zwrotu wydawnictwa przed upływem wyznaczonego terminu.
 9. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wydawnictwa czytelnik zwraca inny egzemplarz tego samego wydania lub płaci karę w wysokości:
  • wydania do roku 1994 w kwocie ustalanej wg merytorycznej wartości książki
  • wydania od roku 1995 w kwocie ich trzykrotnej wartości zakupu.
 10. Pracownicy Instytutu mają możliwość korzystania z materiałów innych bibliotek w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

Przepisy końcowe

 1. Czytelnicy, którzy udają się na urlop bezpłatny lub wyjeżdżają służbowo na dłuższy okres czasu (powyżej 6 miesięcy), powinni zwrócić do biblioteki wszystkie wypożyczone wydawnictwa.
 2. Czytelnicy, którzy nie przestrzegają przepisów regulaminu, mogą być czasowo lub na stałe pozbawieni prawa korzystania z usług biblioteki.

ZBIÓR MATERIAŁÓW

Biblioteka oferuje możliwość korzystania z:

 • Czytelni
 • Wypożyczalni
 • Wypożyczeń międzybibliotecznych

Biblioteka dysponuje zbiorem ponad 12 tys. książek.

Katalog jest dostępny on-line, pod adresem: http://lib.is.gliwice.pl/library/catalog?library

BASPAW – to tworzona w Instytucie Spawalnictwa do roku 2015 specjalistyczna baza bibliograficzno-abstraktowa, obejmująca artykuły z literatury światowej na temat spawalnictwa i dziedzin pokrewnych.

Tytuły analizowanych czasopism:

 • Biuletyn Instytutu Spawalnictwa
 • Przegląd Spawalnictwa
 • Spajanie
 • Welding Journal
 • Welding in the World
 • Weldnig and Cutting
 • Soudage et Techniques Connexes
 • Der Praktiker
 • Schweissen und Schneiden
 • Svarscik
 • Svarocnoe Proizvodstvo
 • Avtomaticeskaja Svarka (Paton Welding Journal)
 • Transaction of JWRI
 • Schweiss und Prüftechnik

Baza jest dostępna pod adresem: http://lib.is.gliwice.pl/library/catalog?bibliography

 1. Portal NAUKA POLSKA
 2. Serwis Biblioteka Nauki

  Biblioteka Nauki udostępnia w sposób otwarty pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych i pełne teksty wybranych książek naukowych wraz z ich metadanymi.

  Platforma umożliwia przeszukiwanie zasobów pełnotekstowych pochodzących z pięciu baz dziedzinowych:

  • AGRO (czasopisma z zakresu nauk rolniczych oraz ścisłych i przyrodniczych),
  • BazTech (czasopisma z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych),
  • CEJSH (czasopisma z zakresu nauk społecznych i humanistycznych),
  • DML-PL (czasopisma z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych),
  • PSJD (czasopisma z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz obszaru nauk medycznych i o zdrowiu).
    

  Na platformie znajdują się także pełne teksty książek naukowych gromadzonych wcześniej w serwisie Otwórz Książkę oraz inne książki udostępnione przez współpracujących z Biblioteką Nauki wydawców.

 3. Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych BazTech
 4. Wirtualna Biblioteka Nauki:
 5. DOAJ
  Największy serwis na licencji Open Access. Zbiór zawiera ponad 2600 czasopism naukowych (w tym recenzowane), reprezentujących wszystkie dyscypliny naukowe.
 6. Bazy danych na stronie Urzędu Patentowego (UPRP)
 7. Bazy danych o informacji patentowej
  Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) oraz wiele urzędów patentowych i innych instytucji publicznych oferuje bezpłatny dostęp do informacji patentowej.
 8. Baza danych prac badawczych SYNABA
 9. Katalog Polskich Norm PKN
 10. Springer Nature
Normy Spawalnicze

Normy spawalnicze

Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny, Centrum Spawalnictwa współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami normalizacyjnymi w zakresie opracowywania i ustanawiania norm dotyczących spawalnictwa.

W Instytucie znajduje się sekretariat Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: KT – 165 „Spawanie i procesy pokrewne”. Instytut udziela informacji na temat norm w dziedzinie spawalnictwa i procesów pokrewnych.

Od stycznia 2010 roku nie prowadzimy sprzedaży norm.

Normy udostępniamy do wglądu w czytelni biblioteki
Łukasiewicz – Górnośląskiego Instytutu Technologicznego, Centrum Spawalnictwa
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 -14:30.

Poniżej zamieszczamy nowości normalizacyjne dotyczące spawalnictwa i dziedzin pokrewnych.

Rok 2024:

PKN (www.pkn.pl)
Polski Komitet Normalizacyjny
Polish Committee for Standardization

CEN (www.cenorm.be)
Europejski Komitet Normalizacyjny
European Committee for Standardization

CENELEC (www.cenelec.org)
Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki
European Committee for Electrotechnical Standardization

ETSI (www.etsi.org)
Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych
European Telecommunications Standards Institute

IEC (www.iec.ch)
Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna
International Electrotechnical Commission

ISO (www.iso.org)
Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna
International Organization for Standardization

WSSN (www.wssn.net)
Światowa Sieć Usług Normalizacyjnych
World Standards Services Network