Poznaj nas

Górnośląski Instytut Technologiczny

Prawie 80 lat doświadczenia

1 stycznia 2023 r. kompetencje, wiedza i doświadczenie oraz struktury organizacyjne trzech instytutów:

  • Łukasiewicz – Instytutu Metalurgii Żelaza (na rynku od 1945 roku)
  • Łukasiewicz – Instytutu Spawalnictwa (na rynku od 1945 roku)
  • Łukasiewicz – Instytutu Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL (na rynku od 1948 roku)

połączyły się, tworząc Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny.

Data powstania

ŁUKASIEWICZ – IS

Data powstania

ŁUKASIEWICZ – IMŻ

Data powstania

ŁUKASIEWICZ – KOMEL

Data powstania
Sieci Badawczej Łukasiewicz

Data powstania
Górnośląskiego Instytutu
Technologicznego

Dyrekcja

prof. dr hab. inż. Adam Zieliński

Dyrektor Instytutu

prof. dr hab. inż. Adam Zieliński

dr hab. inż. Jarosław Marcisz

Zastępca Dyrektora ds. Badawczych

dr hab. inż. Jarosław Marcisz

mgr Michał Janasik

Zastępca Dyrektora ds. Komercjalizacji i Sprzedaży

mgr Michał Janasik

Rada

Kubica Michał

Michał Kubica

Michałek Janusz

Janusz Michałek

Motyka Mirosław

Mirosław Motyka

Ogrodnik Adam

Adam Ogrodnik

Pawlik Wiktor

Wiktor Pawlik

Paweł Pichniarczyk

Paweł Pichniarczyk

Hanna Purzyńska

Hanna Purzyńska

Krzysztof Składowski

Krzysztof Składowski

Maria Sosnowska

Maria Sosnowska

Marek St. Węglowski

Marek St. Węglowski

Joanna Wojewoda-Budka

Joanna Wojewoda-Budka

Dariusz Woźniak

Dariusz Woźniak

4 centra badawcze

Centra badawcze prowadzą prace badawcze, ekspertyzy, usługi rozwojowe i szkoleniowe w obszarach technologii spawania, hutnictwa żelaza i stali oraz problematyki maszyn i napędów elektrycznych.

W ramach nowego instytutu powstały cztery Centra Badawcze:

Opatentowane wynalazki/Rozwiązania/Wzory itp.

Nasze wynalazki, wzory użytkowe, patenty europejskie, wzory przemysłowe, znaki towarowe w Bazie Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej: https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl

Projekty w ramach dotacji z funduszy krajowych i międzynarodowych

Instytuty Łukasiewicza

Zobacz co wchodzi w skład największej sieci badawczej w Polsce

mapa instytuty
Ignacy Łukasiewicz

poznaj ignacego łukasiewicza

Nasz patron

Patronem naszej sieci badawczej jest Ignacy Łukasiewicz
urodzony w 1822 roku w Zadusznikach – polski farmaceuta,
przedsiębiorca, działacz społeczny i patriotyczny, filantrop i prekursor przemysłu naftowego.

1852 r.

Łukasiewicz razem z Janem Zehem przeprowadził pierwszą na świecie destylację ropy naftowej metodami naukowymi.

1853 r.

W lwowskim szpitalu przeprowadzono pierwszą operację przy sztucznym świetle. Była nim lampa naftowa Ignacego Łukasiewicza.

1854 r.

W spółce z T. Trzecieskim Łukasiewicz założył pierwszą w dziejach kopalnię ropy naftowej w Bóbrce koło Krosna.

1856 r.

Założył pierwszą na świecie destylarnię ropy w Ulaszowicach pod Jasłem.

2022 r.

Sejm RP ogłosił 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza.
ZOBACZ WIĘCEJ

nie ma czasu do stracenia

Zaczynamy?