Poznaj nas

Górnośląski Instytut Technologiczny

Ponad 70 lat doświadczenia

1 stycznia 2023 r. kompetencje, wiedza i doświadczenie oraz struktury organizacyjne trzech instytutów:

 • Łukasiewicz – Instytutu Metalurgii Żelaza (na rynku od 1945 roku)
 • Łukasiewicz – Instytutu Spawalnictwa (na rynku od 1945 roku)
 • Łukasiewicz – Instytutu Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL (na rynku od 1948 roku)

połączyły się, tworząc Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny.

Data powstania

ŁUKASIEWICZ – IS

Data powstania

ŁUKASIEWICZ – IMŻ

Data powstania

ŁUKASIEWICZ – KOMEL

Data dołączenia do
Centrum Łukasiewicz

37 instytutów badawczych zostało połączonych w Sieć Badawczą Łukasiewicz ze scentralizowanym ośrodkiem koordynującym – Centrum Łukasiewicz.

Data połączenia w GIT

Łukasiewicz – GIT kontynuuje działalność trzech instytutów, tworząc interdyscyplinarną jednostkę naukowo-badawczą.

centra badawcze

Centra badawcze prowadzą prace badawcze, ekspertyzy, usługi rozwojowe i szkoleniowe w obszarach technologii spawania, hutnictwa żelaza i stali oraz problematyki maszyn i napędów elektrycznych.

W ramach nowego instytutu powstały cztery Centra Badawcze:

CENTRUM Badań Materiałów

Poprzednio – Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica. Pierwszy Instytut powołany do funkcjonowania w powojennej Polsce. Centrum realizuje zaawansowane badania na rzecz producentów i użytkowników wyrobów metalowych w zakresie rozwoju materiałów i technologii wytwarzania. Prowadzi badania podstawowe, przemysłowe, prace rozwojowe, wdrożeniowe oraz ekspertyzy materiałowe i technologiczne. Ponadto świadczy usługi doradcze, szkoleniowe i analityczne.

W skład Centrum Badań Materiałów wchodzą następujące Grupy Badawcze:

Zakres prac:

 • badania struktury i właściwości materiałów oraz analizy składu chemicznego,
 • badania nieniszczące wyrobów metalowych,
 • badania materiałów dla energetyki,
 • numeryczna i fizyczna symulacja procesów metalurgicznych i technologicznych,
 • projektowanie technologii wytwarzania półwyrobów oraz finalnych wyrobów stalowych,
 • tworzenie charakterystyk materiałowych nowych materiałów dla m.in. przemysłu: energetycznego,  petrochemicznego, lotniczego,
 • rozwój i opracowywanie metod badania składu chemicznego zaawansowanych materiałów na potrzeby kontroli jakości produktów i procesów technologicznych,
 • certyfikowane materiały odniesienia do analiz chemicznych.

CENTRUM NAPĘDÓW I MASZYN ELEKTRYCZNYCH

Poprzednio Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL. Lider wśród jednostek zajmujących się problematyką maszyn i napędów elektrycznych, ich badaniami, rozwojem, projektowaniem, eksploatacją i diagnostyką. Centrum działa aktywnie w dziedzinie elektromobilności (wodnej, drogowej i powietrznej) oraz odnawialnych źródeł energii (małe elektrownie wodne).

W skład Centrum Napędów i Maszyn Elektrycznych wchodzą następujące Grupy Badawcze:

 • Grupa Badawcza Obwody Elektromagnetyczne (EE)
 • Grupa Badawcza Konstrukcje Mechaniczne (EM)
 • Grupa Badawcza Układy Sterowania (ES)

oraz

Zakres prac:

 • Badania stosowane, przemysłowe i prace rozwojowe dotyczące napędu elektrycznego i wszelkiego typu maszyn elektrycznych wirujących oraz transformatorów.
 • Kompleksowe projektowanie i opracowywanie dokumentacji technicznej maszyn elektrycznych wirujących.
 • Wdrażanie elektrycznych układów napędowych.
 • Opracowanie oraz wykonanie systemów sterowania elektrycznych układów napędowych.
 • Badania laboratoryjne modeli fizycznych i prototypów maszyn elektrycznych wirujących.
 • Wykonywanie modeli fizycznych i prototypów do badań maszyn i napędów elektrycznych.

Centrum Spawalnictwa

Poprzednio – Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa. Wiodąca jednostka naukowa w sferze technologii spajania będąca łącznikiem nauki z przemysłem. Centrum Spawalnictwa jako jedyna instytucja w Polsce, ma pełną autoryzację Europejskiej Federacji Spawalniczej i Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa. Wydawane przez Centrum Spawalnictwa certyfikaty, kwalifikacje czy ekspertyzy są uznawane na całym świecie.

CENTRUM Technologii Metalurgicznych

Poprzednio – Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica. Pierwszy Instytut powołany do funkcjonowania w powojennej Polsce. Centrum prowadzi prace B+R nad nowymi gatunkami stali i stopów dla branży stalowej, energetycznej, transportowej i zbrojeniowej. Z sukcesem łączy prace wdrożeniowe z badaniami naukowymi zaawansowanych technologii i materiałów dla przemysłów lotniczego i kosmicznego oraz metalurgii wodorowej.

W skład Centrum Technologii Metalurgicznych wchodzą następujące Grupy Badawcze:

Zakres prac:

 • rozwój gatunków stali i stopów metali oraz technologii ich wytwarzania
 • półprzemysłowa symulacja procesów wytwarzania półwyrobów i wyrobów metalowych
 • doskonalenie technologii hutniczych
 • technologie utylizacji odpadów metalonośnych oraz żużlowych produktów ubocznych z procesów metalurgicznych
 • metalurgia wodorowa
 • opracowywanie założeń techniczno-technologicznych dla nowo projektowanych i modernizowanych urządzeń i linii technologicznych.

W ramach dotacji z funduszy krajowych i międzynarodowych

ludzie i organizacja

Kierownictwo

Sukcesy

Zobacz jakie projekty już zrealizowaliśmy

Instytuty Łukasiewicza

Zobacz co wchodzi w skład największej sieci badawczej w Polsce

mapa instytuty
Ignacy Łukasiewicz

poznaj ignacego łukasiewicza

Nasz patron

Patronem naszej sieci badawczej jest Ignacy Łukasiewicz
urodzony w 1822 roku w Zadusznikach – polski farmaceuta,
przedsiębiorca, działacz społeczny i patriotyczny, filantrop i prekursor przemysłu naftowego.

1852 r.

Łukasiewicz razem z Janem Zehem przeprowadził pierwszą na świecie destylację ropy naftowej metodami naukowymi.

1853 r.

W lwowskim szpitalu przeprowadzono pierwszą operację przy sztucznym świetle. Była nim lampa naftowa Ignacego Łukasiewicza.

1854 r.

W spółce z T. Trzecieskim Łukasiewicz założył pierwszą w dziejach kopalnię ropy naftowej w Bóbrce koło Krosna.

1856 r.

Założył pierwszą na świecie destylarnię ropy w Ulaszowicach pod Jasłem.

2022 r.

Sejm RP ogłosił 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza.
ZOBACZ WIĘCEJ

nie ma czasu do stracenia

Zaczynamy?