Projekty krajowe

Projekty krajowe

Projekty realizowane

Silniki elektryczne o dużej gęstości mocy

Program: LIDER

Czas realizacji projektu: 01.01.2022 – 01.01.2025

Badania nad wprowadzeniem paliwa wodorowego w energochłonnych gałęziach przemysłu (HydroFuel)

Program: dotacje celowe

Czas realizacji projektu: 01.01.2023 – 31.12.2024

Nowoczesny układ napędowy do pojazdów osobowych współpracujący z ładowarką pokładową (iPower)

Program: dotacje celowe

Czas realizacji projektu: 01.09.2022 – 30.09.2024

Polskie rozwiązania napędu elektrycznego w kołach (4WHED)

Program: dotacje celowe

Czas realizacji projektu: 01.06.2021 – 31.05.2024

Opracowanie technologii wyciskania kształtowników z ultra-wytrzymałych stopów AlMgSi(Cu)

Program: Techmatstrateg

Czas realizacji projektu: 01.04.2021 – 31.03.2024

Innowacyjny elektryczny zespół napędowy do pojazdów użytkowych

Program: LIDER

Czas realizacji projektu: 01.01.2021 – 01.01.2024

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Uniwersalny elektryczny zestaw napędowy do pojazdów elektrycznych z modułowym zasobnikiem baterii (eKIT)

Projekt: Działania 1.1: „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie Umowy o dofinansowanie z dnia 16-07-2020 r.

Czas realizacji projektu: 01.07.2020 – 30.09.2023

Projekty zakończone