Kariera

dobry wybór

Czego możesz się spodziewać?

Wysokobudżetowe projekty, nowoczesna aparatura i międzynarodowe zespoły badawcze
– stań się częścią Łukasiewicza!

praca nad ambitnymi
i prestiżowymi projektami R&D

Realizujemy ambitne projekty badawcze
o dużej skali międzynarodowej i potencjale komercjalizacji.

staniesz ramię w ramię
z wybitnymi naukowcami

Pracuje z nami już 4500
ekspertów różnych dziedzin.

Nowoczesna aparatura badawcza
unikalna w skali kraju

Pracujemy w 400 laboratoriach w całej Polsce. Wiele z nich to najlepiej wyposażone placówki badawcze w kraju.

wynagrodzenie
na europejskim poziomie

Konkurencyjne stawki, porównywalne z innymi jednostkami badawczymi w Europie. Dodatkowe premie za komercjalizację prac R&D.

wiele możliwości
rozwoju zawodowego

Realizacja doktoratów wdrożeniowych, Akcelerator Łukasiewicza i liczne wewnętrzne programy rozwoju talentów.

Pakiety
benefitów pracowniczych

Dofinansowanie opieki zdrowotnej czy aktywności sportowej oraz dodatkowe pakiety ubezpieczeniowe to nasze standardy.

rozwijaj się

Wspieramy Twoje pomysły

Z nami możesz rozwijać i finansować własne projekty R&D
poprzez liczne programy wewnętrzne Łukasiewicza, m.in:

Akcelerator Łukasiewicza

W Łukasiewiczu wspieramy przedsiębiorcze zespoły w powoływaniu spółek kapitałowych. Dzięki starannie przygotowanemu programowi, uczestnicy Akceleratora uczą się od najlepszych praktyków biznesu jak założyć i prowadzić własny startup. Finałem każdej edycji jest publiczny Demo Day, podczas którego zespoły prezentują się ekspertom, inwestorom i mediom.

Programy Łukasiewicza

W ramach tego instrumentu finansujemy obiecujące projekty B+R w kluczowych obszarach rozwoju polskiej gospodarki. Od determinacji naszych pracowników zależy, które z ich autorskich rozwiązań uzyskają znaczące wsparcie finansowe.

Wyzwania Łukasiewicza

Dzięki systemowi Wyzwań Łukasiewicza – autorskiemu narzędziu łączenia naukowców z biznesem – każdy pracownik Łukasiewicza może proponować własne rozwiązania problemów zgłaszanych przez przedsiębiorców, które następnie omawiane są na panelach eksperckich. Każdego tygodnia obsługujemy ok. 10 Wyzwań rzuconych przez firmy.

Baza Źródeł Finansowania

Kilkunastoosobowy zespół na co dzień zajmuje się szukaniem możliwości finansowania pomysłów naszych naukowców. Dzięki nim możesz pracować nad ich rozwojem, bez martwienia się o kwestie budżetowe.

Oferty pracy

Znajdź swoje miejsce

2 dni temu

Instytut

Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny

poziom

Lider obszaru

data wygaśnięcia oferty

-

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie wyższe magisterskie,
 • Minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe,
 • Minimum 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi,
 • Wiedza z zakresu zarządzania projektami projektami inwestycyjnymi,
 • Doświadczenie w realizowaniu projektów inwestycyjnych,
 • Umiejętność budowania i zarządzania zespołem PMO,
 • Znajomości regulacji prawnych związanych z procesem inwestycyjnym, a w szczególności ustaw: Prawo Budowlane, Prawo Wodne, Prawo Ochrony Środowiska, dyrektywy Unijne,
 • Umiejętność wyznaczania celów i egzekwowanie ich realizacji od podległych pracowników,
 • Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne, negocjacyjne i organizacyjne,
 • Umiejętność zarządzania czasem, ustalania priorytetów, sprawnego podejmowania decyzji,
 • Umiejętność rozwiązywania konfliktów,
 • Dobra znajomość pakietu MS Office,
 • Znajomość języka angielskiego (poziom min. B2).

mile widziane

opis stanowiska

Ogólne warunki zatrudnienia

 • Rodzaj umowy: umowa o pracę
 • Wymiar etatu: 1/1 etatu
 • Liczba stanowisk: 1
 • Pion: wsparcia
 • Miejsce wykonywania pracy: Gliwice, ul. Karola Miarki 12-14

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny

opis instytutu

Świadczymy usług naukowo-badawcze, doradcze i szkoleniowe na rzecz producentów stali, użytkowników wyrobów stalowych i instytucji związanych z hutnictwem żelaza i stali. Prowadzimy zaawansowane badania w obszarze inteligentnej mobilności, w zakresie technologii lotniczych i kosmicznych. Kierunkiem szczególnie wspieranym są technologie wodorowe obejmujące badania nad wykorzystaniem wodoru w procesach metalurgicznych. Poszerzamy swoje możliwości badawcze na potrzeby energetyki poprzez wdrożenie badań nieniszczących NDT. Rozwijamy wiedzę w dziedzinie spawalnictwa oraz wspomagania przemysłu krajowego poprzez świadczenie najwyższej jakości usług w zakresie łączenia metali i tworzyw termoplastycznych oraz cięcia termicznego i metod pokrewnych w celu zapewnienia wysokiej jakości i konkurencyjności wyrobów spawanych w kraju i na rynkach zagranicznych. Opracowujemy nowe oraz rozwijamy i unowocześnieniami istniejące metody projektowania, konstruowania i badania maszyn elektrycznych. Wyniki tych prac są wykorzystywane przy projektowaniu i konstruowaniu nowych serii i odmian maszyn o najwyższych parametrach technicznych i eksploatacyjnych dorównujących, a niejednokrotnie przewyższających parametry czołowych firm europejskich i światowych.

codzienne zadania

 • Zarządzanie portfelem projektów inwestycyjnych,
 • Zarządzanie i koordynacja działalnością inwestycyjną w zakresie infrastruktury badawczej i technicznej, przygotowanie procesów inwestycyjnych oraz realizacja inwestycji,
 • Raportowanie stanu realizacji projektów inwestycyjnych przełożonym, monitorowanie realizacji budżetu i harmonogramu,
 • Opracowanie rocznych sprawozdań z realizacji działań inwestycyjnych Instytutu,
 • Koordynacja projektów inwestycyjnych w zakresie nieruchomości Instytutu,
 • Koordynacja i nadzór nad prowadzeniem i aktualizacją Rejestru Przedsięwzięć Technicznych.

benefity

 • Pracę w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów badawczo- rozwojowych,
 • Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę,
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego,
 • Możliwość skorzystania z atrakcyjnej oferty na opiekę medyczną, pakiet sportowy, pakiet socjalny.

Dokumenty wymagane od kandydata:

 •  CV

Oferty należy złożyć drogą mailową w terminie do 24.12.2023 r. na adres:

 • rekrutacja@git.lukasiewicz.gov.pl
 • W tytule wiadomości prosimy napisać:
  Nabór na wolne stanowisko: Lider Obszaru pełniący funkcję Kierownika Działu Zarządzania Projektami Inwestycyjnymi

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieć Badawcza Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieć Badawcza Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny.

Ogłoszenie jest ważne do 29.09.2023 r., z możliwością wydłużenia czasu trwania naboru.

KLAUZULA INFORMACYJNA – Rekrutacja

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) (RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny, ul. Karola Miarki 12-14, 44-100 Gliwice, tel. +48 32 23 45 205, fax:+48 32 23 45 300, e-mail: sekretariat@git.lukasiewicz.gov.pl, NIP: 6312691891.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Adama Cichutę, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: iod@git.lukasiewicz.gov.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Instytutu związanych z rekrutacją pracowników.
 4. Niepodanie danych wymaganych przepisami prawa Art. 22 ust 1 Kodeksu Pracy, bądź podanie tych danych niekompletnych będzie skutkowało wyłączeniem Pani/Pana z procesu rekrutacji. Poprzez dobrowolne podanie innych danych niewymaganych przepisami prawa wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie w procesie rekrutacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Ponadto podstawę prawną stanowią przepisy prawa pracy: art. 22  Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
 6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez Administratora i nie są przekazywane do innych podmiotów.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 8. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie jest związane z podejmowaniem decyzji w sposób zautomatyzowany.
 9. Podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie jest stosowane profilowanie.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane te będą przetwarzane przez 9 miesięcy. Dane osobowe po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną przez Administratora usunięte – zniszczone lub zwrócone kandydatowi, jeśli stosowna adnotacja zostanie przez niego umieszczona w składanych dokumentach.
 11. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a), lub wyraźnej zgody (art. 9 ust. 2 lit. a) ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem.
 12. W przypadku, gdy uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 13. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 11 należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

3 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny

poziom

Młodszy Inżynier

data wygaśnięcia oferty

-

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (min. tytuł inżyniera): elektrotechnika, elektronika, mechatronika lub pokrewne,
 • Znajomość budowy maszyn elektrycznych wirujących, w tym maszyn z magnesami trwałymi,
 • Udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1,
 • Komunikatywność, samodzielność, punktualność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, terminowość realizacji powierzonych zadań, wysoka kultura osobista, zaangażowanie w pracę,
 • Prawo jazdy kat. B.

mile widziane

 • Doświadczenie w projektowaniu obwodów elektromagnetycznych maszyn elektrycznych wirujących,
 • Znajomość środowiska Maxwell, ANSYS Electronics Desktop lub pokrewne,
 • Znajomość programów wspomagających projektowanie AutoCad, Mathcad,
 • Znajomość języków programowania.

opis stanowiska

Ogólne warunki zatrudnienia

 • Rodzaj umowy: umowa o pracę
 • Wymiar etatu: 1/1 etatu
 • Liczba stanowisk: 1
 • Pion: wsparcia
 • Miejsce wykonywania pracy: Sosnowiec ul. Moniuszki 29.

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny

opis instytutu

Świadczymy usług naukowo-badawcze, doradcze i szkoleniowe na rzecz producentów stali, użytkowników wyrobów stalowych i instytucji związanych z hutnictwem żelaza i stali. Prowadzimy zaawansowane badania w obszarze inteligentnej mobilności, w zakresie technologii lotniczych i kosmicznych. Kierunkiem szczególnie wspieranym są technologie wodorowe obejmujące badania nad wykorzystaniem wodoru w procesach metalurgicznych. Poszerzamy swoje możliwości badawcze na potrzeby energetyki poprzez wdrożenie badań nieniszczących NDT. Rozwijamy wiedzę w dziedzinie spawalnictwa oraz wspomagania przemysłu krajowego poprzez świadczenie najwyższej jakości usług w zakresie łączenia metali i tworzyw termoplastycznych oraz cięcia termicznego i metod pokrewnych w celu zapewnienia wysokiej jakości i konkurencyjności wyrobów spawanych w kraju i na rynkach zagranicznych. Opracowujemy nowe oraz rozwijamy i unowocześnieniami istniejące metody projektowania, konstruowania i badania maszyn elektrycznych. Wyniki tych prac są wykorzystywane przy projektowaniu i konstruowaniu nowych serii i odmian maszyn o najwyższych parametrach technicznych i eksploatacyjnych dorównujących, a niejednokrotnie przewyższających parametry czołowych firm europejskich i światowych.

codzienne zadania

 • Praca w biurze konstrukcyjnym – Grupa Badawcza Obwody Elektromagnetyczne (EE),
 • Opracowywanie koncepcji i założeń konstrukcyjnych modeli i prototypów maszyn elektrycznych,
 • Przygotowywanie modeli numerycznych, przeprowadzanie obliczeń analitycznych oraz MES,
 • Udział w procesie produkcji i badaniach modeli i prototypów maszyn elektrycznych,
 • Przygotowywanie opracowań technicznych,
 • Kontakty z klientami, dostawcami oraz partnerami naukowymi.

benefity

 • Pracę w biurze konstrukcyjnym na stanowisku Młodszy Inżynier – konstruktor elektryk ,
 • Stabilne zatrudnienie w polskim Instytucie należącym do Sieci Badawczej Łukasiewicz,
 • Motywacyjny system wynagradzania,
 • Pakiet socjalny,
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia,
 • Szkolenia,
 • Udział w targach, sympozjach lub konferencjach krajowych oraz zagranicznych,
 • Rozwój zawodowy, w tym naukowy.

Dokumenty wymagane od kandydata:

 • CV, krótki list motywacyjny

Oferty należy złożyć drogą mailową w terminie do 31.12.2023 r. na adres:

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieć Badawcza Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny.

Ogłoszenie jest ważne do 31.12.2023 r. z możliwością wydłużenia czasu trwania naboru.

KLAUZULA INFORMACYJNA – Rekrutacja

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) (RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny, ul. Karola Miarki 12-14, 44-100 Gliwice, tel. +48 32 23 45 205, fax:+48 32 23 45 300, e-mail: sekretariat@git.lukasiewicz.gov.pl, NIP: 6312691891.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Adama Cichutę, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: iod@git.lukasiewicz.gov.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Instytutu związanych z rekrutacją pracowników.
 4. Niepodanie danych wymaganych przepisami prawa Art. 22 ust 1 Kodeksu Pracy, bądź podanie tych danych niekompletnych będzie skutkowało wyłączeniem Pani/Pana z procesu rekrutacji. Poprzez dobrowolne podanie innych danych niewymaganych przepisami prawa wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie w procesie rekrutacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Ponadto podstawę prawną stanowią przepisy prawa pracy: art. 22  Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
 6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez Administratora i nie są przekazywane do innych podmiotów.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 8. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie jest związane z podejmowaniem decyzji w sposób zautomatyzowany.
 9. Podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie jest stosowane profilowanie.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane te będą przetwarzane przez 9 miesięcy. Dane osobowe po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną przez Administratora usunięte – zniszczone lub zwrócone kandydatowi, jeśli stosowna adnotacja zostanie przez niego umieszczona w składanych dokumentach.
 11. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a), lub wyraźnej zgody (art. 9 ust. 2 lit. a) ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem.
 12. W przypadku, gdy uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 13. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 11 należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

3 tygodnie temu

Instytut

Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny

poziom

specjalista (regular)

data wygaśnięcia oferty

-

wymagania obowiązkowe

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (min. magisterskie): elektrotechnika, elektronika, mechatronika lub pokrewne,
 • Doświadczenie w sektorze badawczo – rozwojowym (wymagane w przypadku przydzielenia do pionu badawczego),
 • Znajomość budowy maszyn elektrycznych wirujących, w tym maszyn z magnesami trwałymi,
 • Doświadczenie w projektowaniu obwodów elektromagnetycznych maszyn elektrycznych wirujących,
 • Znajomość środowiska Maxwell, ANSYS Electronics Desktop lub pokrewne.
 • Znajomość programów wspomagających projektowanie AutoCad, Mathcad,
 • Udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1,
 • Komunikatywność, samodzielność, punktualność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, terminowość realizacji powierzonych zadań, wysoka kultura osobista, zaangażowanie w pracę,
 • Prawo jazdy kat. B.

 

mile widziane

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • znajomość języków programowania

opis stanowiska

Ogólne warunki zatrudnienia

 • Rodzaj umowy: umowa o pracę
 • Wymiar etatu: 1/1 etatu
 • Liczba stanowisk: 1
 • Pion: badawczy
 • Miejsce wykonywania pracy: Sosnowiec ul. Moniuszki 29.

nazwa instytutu

Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny

opis instytutu

Świadczymy usług naukowo-badawcze, doradcze i szkoleniowe na rzecz producentów stali, użytkowników wyrobów stalowych i instytucji związanych z hutnictwem żelaza i stali. Prowadzimy zaawansowane badania w obszarze inteligentnej mobilności, w zakresie technologii lotniczych i kosmicznych. Kierunkiem szczególnie wspieranym są technologie wodorowe obejmujące badania nad wykorzystaniem wodoru w procesach metalurgicznych. Poszerzamy swoje możliwości badawcze na potrzeby energetyki poprzez wdrożenie badań nieniszczących NDT. Rozwijamy wiedzę w dziedzinie spawalnictwa oraz wspomagania przemysłu krajowego poprzez świadczenie najwyższej jakości usług w zakresie łączenia metali i tworzyw termoplastycznych oraz cięcia termicznego i metod pokrewnych w celu zapewnienia wysokiej jakości i konkurencyjności wyrobów spawanych w kraju i na rynkach zagranicznych. Opracowujemy nowe oraz rozwijamy i unowocześnieniami istniejące metody projektowania, konstruowania i badania maszyn elektrycznych. Wyniki tych prac są wykorzystywane przy projektowaniu i konstruowaniu nowych serii i odmian maszyn o najwyższych parametrach technicznych i eksploatacyjnych dorównujących, a niejednokrotnie przewyższających parametry czołowych firm europejskich i światowych.

codzienne zadania

 • Praca w biurze konstrukcyjnym – Grupa Badawcza Obwody Elektromagnetyczne (EE),
 • Opracowywanie koncepcji i założeń konstrukcyjnych modeli i prototypów maszyn elektrycznych,
 • Przygotowywanie modeli numerycznych, przeprowadzanie obliczeń analitycznych oraz obliczeń MES,
 • Udział w badaniach laboratoryjnych modeli i prototypów maszyn elektrycznych,
 • Udział w procesie produkcji modeli i prototypów maszyn elektrycznych,
 • Analiza wyników badań,
 • Opracowywanie raportów technicznych,
 • Wdrażanie innowacji technicznych do projektowanych rozwiązań,
 • Koordynacja projektów,
 • Kontakty z klientami, dostawcami oraz partnerami naukowymi.

benefity

 • Pracę w biurze konstrukcyjnym na stanowisku Specjalista – konstruktor elektryk,
 • Stabilne zatrudnienie w polskim Instytucie należącym do Sieci Badawczej Łukasiewicz,
 • Motywacyjny system wynagradzania,
 • Pakiet socjalny,
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia,
 • Szkolenia,
 • Udział w targach, sympozjach lub konferencjach krajowych oraz zagranicznych,
 • Rozwój zawodowy, w tym naukowy.

Dokumenty wymagane od kandydata:

 • CV, krótki list motywacyjny

Oferty należy złożyć drogą mailową w terminie do 31.12.2023 r. na adres:

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieć Badawcza Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny.

Ogłoszenie jest ważne do 31.12.2023 r. z możliwością wydłużenia czasu trwania naboru.

KLAUZULA INFORMACYJNA – Rekrutacja

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) (RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny, ul. Karola Miarki 12-14, 44-100 Gliwice, tel. +48 32 23 45 205, fax:+48 32 23 45 300, e-mail: sekretariat@git.lukasiewicz.gov.pl, NIP: 6312691891.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Adama Cichutę, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: iod@git.lukasiewicz.gov.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań Instytutu związanych z rekrutacją pracowników.
 4. Niepodanie danych wymaganych przepisami prawa Art. 22 ust 1 Kodeksu Pracy, bądź podanie tych danych niekompletnych będzie skutkowało wyłączeniem Pani/Pana z procesu rekrutacji. Poprzez dobrowolne podanie innych danych niewymaganych przepisami prawa wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie w procesie rekrutacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Ponadto podstawę prawną stanowią przepisy prawa pracy: art. 22  Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
 6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez Administratora i nie są przekazywane do innych podmiotów.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 8. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie jest związane z podejmowaniem decyzji w sposób zautomatyzowany.
 9. Podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie jest stosowane profilowanie.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane te będą przetwarzane przez 9 miesięcy. Dane osobowe po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną przez Administratora usunięte – zniszczone lub zwrócone kandydatowi, jeśli stosowna adnotacja zostanie przez niego umieszczona w składanych dokumentach.
 11. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a), lub wyraźnej zgody (art. 9 ust. 2 lit. a) ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem.
 12. W przypadku, gdy uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 13. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 11 należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

Nie ma na liście twojej wymarzonej pozycji?

Wyślij nam swoje CV a my wrócimy z odpowiedzią

nie ma czasu do stracenia

Zaczynamy?