Prawo atomowe

Prawo atomowe

Informacja o wpływie wykonywanej działalności przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko.

Działając zgodnie z wymaganiami określonymi w Art. 32c pkt. 2 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz. 1941 ze zm. Dz. U. 2022, poz. 974). Sieć Badawcza Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny -Centrum Spawalnictwa informuje, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy prowadzona działalność w zakresie stosowania urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące w pracowni rentgenowskiej i pracach terenowych nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko, oraz ponadto nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych (brak wykorzystania w działalności izotopów promieniotwórczych).

This will close in 0 seconds