Międzynarodowa Konferencja Spawalnicza

15 - 17 października 2024 r.

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 15-17 października 2024 roku Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny Centrum Spawalnictwa organizuje 65. Międzynarodową Konferencję Spawalniczą pod hasłem: Spawalnictwo w czasach zrównoważonego rozwoju.

Konferencja odbędzie się podczas 9. edycji Międzynarodowych Targów Spawalniczych ExpoWELDING. Targi ExpoWELDING goszczą  przedstawicieli m.in. przemysłu hutniczego, górniczego, stoczniowego, budowlanego, kolejowego, energetycznego, automotive i spożywczego. Wśród zwiedzających obecni są specjaliści spawalnictwa, managerowie oraz inżynierowie z zakładów produkcyjnych, którzy mogą zapoznać się z aktualną ofertą urządzeń i technologii niezbędnych przy wykonywaniu procesów spawalniczych dla potrzeb przemysłu.

ExpoWELDING

Organizatorem Międzynarodowych Targów Spawalniczych ExpoWELDING jest Grupa PTWP z Katowic, której spółka Expo Silesia, na podstawie umowy z dnia 2 kwietnia 2021 r., przekazała prawa do organizacji i kontynuacji targów.

Międzynarodowe Centrum Kongresowe

Targi odbywają się w prestiżowym i nowoczesnym obiekcie
jakim jest Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach.

MCK łączy w sobie funkcje kongresowe, konferencyjne, wystawiennicze, targowe i widowiskowe. Powierzchnia wielofunkcyjna przeznaczona pod realizację targów ma powierzchnię ponad 12 tys. mkw., a cały obiekt to 38 tys. mkw.

Międzynarodowe Centrum Kongresowe

HISTORIA

Tradycja organizowania konferencji spawalniczych sięga roku 1953, kiedy to odbyła się w Instytucie Spawalnictwa Pierwsza Ogólnopolska Narada Spawalnicza poświęcona zagadnieniom kontroli robót spawalniczych. Kolejne tego rodzaju spotkania miały miejsce każdego roku, w tym co drugi rok z udziałem gości zagranicznych. Organizatorem spawalniczych konferencji, które przybrały nazwę: Krajowych Naukowo-Technicznych Konferencji Spawalniczych, był nie tylko Instytut, ale i inne jednostki naukowe czy stowarzyszenia związane z branżą. W latach późniejszych Instytut Spawalnictwa przejął inicjatywę organizowania konferencji z udziałem gości zagranicznych i tak ugruntował się, trwający do dzisiaj, zwyczaj przygotowania co dwa lata przez Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny Centrum Spawalnictwa międzynarodowej konferencji na terenie Śląska.

CEL

Celem konferencji jest nie tylko prezentacja osiągnięć naukowych i ocena aktualnego stanu wiedzy w spawalnictwie, ale również stworzenie odpowiedniego forum integrującego krajowe środowiska naukowe z inżynierami i technologami pracującymi w przemyśle oraz umożliwienie wymiany doświadczeń z ośrodkami zagranicznymi. Konferencja Spawalnicza odbywała się do roku 2020 podczas Międzynarodowych Targów Spawalniczych ExpoWELDING, które odbywają się  w  Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

Recenzowane materiały konferencyjne, tłumaczone na język angielski, publikowane są w e-Biuletynie Instytutu Spawalnictwa, który udostępniany jest na zasadach open access. Czasopismo to punktowane jest przez MNiSW  (11 punktów). Wszystkie materiały w e-Biuletynie posiadają cyfrowe identyfikatory DOI, ułatwiające znalezienie i pobranie artykułu naukowego w sieci. Referaty z konferencji w języku polskim zamieszczane są w wersji papierowej Biuletynu Instytutu Spawalnictwa i rozdawane uczestnikom konferencji oraz rozsyłane do szerokiego grona prenumeratorów czasopisma.