Konferencja Spawalnicza – program

65. Międzynarodowa Konferencja Spawalnicza pod hasłem: Spawalnictwo w dobie zrównoważonego rozwoju

Program ramowy 65. Konferencji Spawalniczej
15-17 października 2024 r.

Wtorek, 15 października

9:00 – 11:00
Rejestracja gości

11:00 – 11:30
Otwarcie Konferencji

  • Powitanie gości:
    • dr inż. Adam Pietras – Dyrektor Centrum Spawalnictwa
    • prof. Jan Pilarczyk – Honorowy Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji
  • Ceremonia wręczenia medalu im. Inż. Stanisława Olszewskiego

11:30 – 12:30
Sesja tematyczna „Technologie spawania skoncentrowaną wiązką energii – cz. 1”

12:30 – 13:30
Obiad

13:30 – 14:30
Prezentacje Firm

14:30 – 15:30
Sesja tematyczna „Technologie spawania skoncentrowaną wiązką energii – cz. 2”

15:30 – 16:00
Przerwa kawowa

16:00 – 17:20
Sesja tematyczna „Technologie zgrzewania”

19:00
Bankiet wystawców

Środa, 16 października

9:00 – 10:30
Sesja ogólna – cz. 1

10:30 – 11:00
Przerwa kawowa

11:00 – 12:30
Sesja ogólna – cz. 2

12:30 – 13:30
Obiad

13:30 – 14:30
Prezentacja Firm

14:30 – 16:00
Sesja tematyczna „Szkolenie i certyfikacja w spawalnictwie”

16:00 – 16:15
Przerwa kawowa
16:15 – 17:45
Sesja tematyczna „Klejenie i technologie specjalne”

9:00 – 17:45 Seminarium „Klejenie w aplikacjach przemysłowych”

18:00
Bankiet konferencyjny

Czwartek, 17 października

9:00 – 10:30
Sesja tematyczna „Badania konstrukcji spawanych – cz. 1”

10:30 – 11:00
Przerwa kawowa

11:00 – 12:30
Sesja tematyczna „Badania konstrukcji spawanych – cz. 2”

12:30 – 13:30
Prezentacja Firm

13:30 – 14:30
Obiad

14:30 – 15:30
Sesja posterowa

15:30 – 17:00
Sesja tematyczna „Nowoczesne technologie spawania łukowego”

17:00 – 17:15
Zamknięcie Konferencji

  • Pożegnanie gości:
    dr inż. Adam Pietras – Dyrektor Centrum Spawalnictwa

9:00 – 14:00 Seminarium „Klejenie w aplikacjach przemysłowych”