Usługi dla przemysłu

Usługi dla przemysłu w ofercie Łukasiewicz – GIT

Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny wspiera przemysł oferując usługi zarówno małym, średnim, jak i dużym przedsiębiorstwom. Nasza oferta jest skierowana w szczególności do takich sektorów gospodarki jak: energetyczny, obronny, lotniczy, kosmiczny, transportowy czy stalowy.

Łukasiewicz – GIT świadczy między innymi usługi w zakresie projektowania, badań, analiz numerycznych, cięcia laserowego, stabilizacji wibracyjnej oraz oferując gotowe technologie. Nasze Centra Badawcze są wyposażone w nowoczesną i często innowacyjną na skalę światową aparaturę, która umożliwia nie tylko prowadzenie prac badawczych w ramach projektów krajowych i międzynarodowych ale także odwzorowanie warunków przemysłowych.

Łukasiewicz – GIT gwarantuje ochronę praw własności Klienta (patenty, wzory użytkowe, wzory zdobnicze, prawa autorskie i prawa pokrewne) oraz zachowanie poufności informacji o prowadzeniu badań, przedmiocie badań i jego rozwiązaniach konstrukcyjnych, technologicznych, recepturowych oraz o wynikach badań.

This will close in 0 seconds