Grupa Badawcza Technologie Wytwarzania i Zastosowania Wyrobów

Grupa Badawcza Technologie Wytwarzania i Zastosowania Wyrobów

Grupa Badawcza Technologie Wytwarzania i Zastosowania Wyrobów wchodzi w skład Centrum Technologii Metalurgicznych.

Grupa Badawcza Technologie Wytwarzania i Zastosowania Wyrobów zajmuje się taką tematyką jak:

 • Technologie wytwarzania półwyrobów stalowych
  • odlewanie metodą ciągłą
  • walcowanie na gorąco i kucie półwyrobów
 • Technologie wytwarzania finalnych wyrobów stalowych
  • walcowanie na gorąco wyrobów stalowych płaskich i długich
  • obróbka cieplnoplastyczna / termomechaniczna
  • kucie swobodne i matrycowe
  • obróbka cieplna klasyczna i bezpośrednio po przeróbce plastycznej na gorąco
  • walcowanie na zimno i ciągnienie
 • Półprzemysłowa symulacja procesów wytwarzania półwyrobów i wyrobów metalowych
  • modelowanie przebiegu procesów metalurgicznych wytapiania, rafinacji i odlewania, w tym odlewania z dużym przechłodzeniem
  • symulacja wysokotemperaturowego walcowania wyrobów płaskich i długich
  • symulacja procesów obróbki cieplnoplastycznej / termomechanicznej
 • Nagrzewanie i chłodzenie półwyrobów i wyrobów
 • Przemiany fazowe i procesy wydzieleniowe w stopach żelaza
 • Opracowywanie założeń techniczno-technologicznych dla nowo projektowanych i modernizowanych urządzeń i linii technologicznych
 • Projektowanie i modyfikacja gatunków stali i stopów żelaza
 • Dobór i adaptacja wyrobów stalowych do wymaganych warunków przetwarzania i użytkowania

Nasze laboratoria posiadają nowoczesne wyposażenie badawcze

Wybrane projekty badawcze:

Wybrane publikacje:

Metals, 2021, 11 (2), s. 1–14, luty 2021, art. nr 354

Autorzy:

 • Adam Skowronek
 • Dariusz Woźniak
 • Adam Grajcar

Polska Bibliografia Naukowa

Metals, 2021, 11 (4), art. nr 658, s. 1–21, kwiecień 2021

DOI 10.3390/met11040658

Autorzy:

 • Jarosław Marcisz
 • Bogdan Garbarz
 • Aleksandra Janik
 • Władysław Zalecki

Polska Bibliografia Naukowa

Journal of Metallic Materials, 2021, 73 (2), s. 13–39. DOI: 10.32730/imz.2657-747.21.2.2

Autorzy:

 • Jarosław Marcisz
 • Bogdan Garbarz
 • Tymoteusz Tomczak
 • Aleksandra Janik
 • Władysław Zalecki
 • Marek Burdek
 • Mariusz Adamczyk
 • L. Starczewski
 • M. Gmitrzuk
 • R. Nyc
 • M. Gołuński
 • K. Żółkiewski
 • P. Lubowiecki
 • M. Skurczyński

ResearchGate

Controlling the microstructure and mechanical properties of large diameter bars made of structural steel C45 using accelerated cooling from the austenite

Hutnik – Wiadomości Hutnicze, 2020, t.87, nr 6, s.151-159

Autorzy:

 • Garbarz Bogdan
 • Woźniak Dariusz
 • Adamczyk Mariusz
 • Zalecki Władysław
 • Krawczyk Aleksandra
 • Grzesiak Marek

Polska Bibliografia Naukowa

Technology of heat treatment of the large section bars made of structural steel using controlled continuous cooling from the austenite phase

Journal of Metallic Materials, 2020, t.72, nr 1, s. 2–20

Autorzy:

 • Garbarz Bogdan
 • Woźniak Dariusz
 • Adamczyk Mariusz
 • Zalecki Władysław
 • Siemieniec Janusz
 • Krawczyk Aleksandra
 • Gwóźdź-Kotnis Anna

Polska Bibliografia Naukowa

Protective effectiveness of armour made of nanobainitic steel

Journal of Metallic Materials, 2020, t.72, nr 1, s. 21-38

Autorzy:

 • Marcisz Jarosław
 • Garbarz Bogdan
 • Stępień Jerzy
 • Tomczak Tymoteusz
 • Starczewski Lech
 • Nyc Robert
 • Gmitrzuk Michał
 • Gołuński Marcin

Polska Bibliografia Naukowa

Nagrodzone rozwiązania/wynalazki:

 • Złoty medal na INNOVERSE Innovation & Expo 2022 w Atlancie, w USA
 • Złoty medal na międzynarodowych targach Kaohsiung International Invention and Design Expo 2020 na Tajwanie
 • Srebrny medal na XIII edycji EUROINVENT 2021
 • Srebrny medal na międzynarodowych targach International Exhibition of Invention w Szanghaju
 • Brązowy medal na International Invention Innovation Competition (iCAN) 2021 w Toronto w Kanadzie
 • Brązowy medal na International Perlis Engineering Research & Learning Innovation Symposium 2021

Opis rozwiązania:

Innowacją jest blacha ze stali nanostrukturalnych, którą cechuje wysoka skuteczność ochronna, tj. odporność na przebicie, szczególnie w warunkach ostrzału wielokrotnego (multi-hit) oraz niska skłonność do generowania odłamków wtórnych. Zastosowanie blach o tak wysokiej skuteczności przyczyni się do poprawy co najmniej dwóch parametrów użytkowych systemów opancerzenia:

 • obniżenie masy opancerzenia
 • wzrost stopnia ochrony balistycznej, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa załogi

Zespół pracujący nad wynalazkiem:

 • prof. dr hab. inż. Bogdan Garbarz
 • dr hab. inż. Jarosław Marcisz
 • Złoty medal podczas XIV Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2021

Opis rozwiązania:

Naukowcy opracowali zmodyfikowany skład chemiczny stali typu maraging oraz innowacyjną obróbkę cieplną tej stali, co gwarantuje uzyskanie jednocześnie ultrawysokiej wytrzymałości oraz wystarczającej ciągliwości. Materiał o takich właściwościach spełnia wymagania stawiane odpowiedzialnym elementom podzespołów stosowanych w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym i zbrojeniowym.

Zespół pracujący nad wynalazkiem:

 • dr hab. inż. Jarosław Marcisz
 • prof.dr hab.inż. Bogdan Garbarz
 • dr hab. inż. Jerzy Stępień, dr inż. Marek Burdek

This will close in 0 seconds