Szkolenia w ofercie Łukasiewicz – GIT

Szkolenia w ofercie Łukasiewicz – GIT

Ważną rolę w transferze innowacji pełnią organizowane w Instytucie szkolenia, seminaria, konferencje, warsztaty, które przygotowują przemysł do wdrożenia innowacyjnych technologii.

System szkolenia spawaczy w Polsce jest dostosowany do wymagań norm PN – EN ISO 9606. Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny, Centrum Spawalnictwa pełni rolę jednostki sprawującej nadzór nad ośrodkami szkolącymi spawaczy w Polsce (atestuje te ośrodki).

Jednym z istotnych zadań Instytutu jest kształcenie personelu spawalniczego i personelu badań nieniszczących (NDT). Instytut współpracuje z Europejska Federacją Spawalniczą i Międzynarodowym Instytutem Spawalnictwa w dziedzinie kształcenia według wymagań uznawanych w Unii Europejskiej. Pracownicy przedsiębiorstw uzyskują dzięki temu uprawnienia honorowane zagranicą.

Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny, Centrum Spawalnictwa prowadzi działania wspierające dla przedsiębiorstw, które przygotowują się do uruchomienia produkcji urządzeń lub konstrukcji, jak również świadczenia usług na rzecz budowy elektrowni jądrowych zarówno w kraju, jak i za granicą.

Oprócz szkoleń spawalniczych w ofercie Łukasiewicz – GIT szkolenia z zakresu:

This will close in 0 seconds