Szkolenie w dziedzinie energetyki jądrowej

czas czytania: 3min
Szkolenie w dziedzinie energetyki jądrowej

Szkolenie w Łukasiewicz – Górnośląskim Instytucie Technologicznym, Centrum Spawalnictwa, pt. Podstawowe „jądrowe” przepisy techniczne oraz wymagania systemu zarządzania jakością wg PN-EN ISO 19443 w świetle wymagań normy PN-EN ISO 9001.

Cel szkolenia:

Wyposażenie personelu w niezbędną wiedzę na temat technologii jądrowych III+ i SMR, zasad bezpieczeństwa jądrowego (Safety Culture) oraz jakości wykonywanych urządzeń i prac dla energetyki jądrowej. Dzięki szkoleniu możliwe będzie podniesienie kompetencji technicznych oraz organizacyjnych polskich przedsiębiorstw nieposiadających jeszcze doświadczenia w zakresie prac dla energetyki jądrowej. Wiedza przekazana podczas szkolenia ma ułatwić krajowym podmiotom włączenie się w łańcuch dostaw przy budowie nowych oraz modernizacji istniejących elektrowni jądrowych w kraju i za granicą.

Grupa docelowa:

Szkolenie kierowane jest do kadry zarządzającej, kierowników projektów, pracowników działu technicznego, kontroli jakości oraz zaopatrzenia, a także do wszystkich pracowników zaangażowanych w proces wytwarzania wyrobów lub świadczenia usług dla branży jądrowej.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników przedsiębiorstw z różnych branż (m. in. metalowej, mechanicznej, budowlanej i elektrycznej).

Zakres szkolenia:

  • podstawowe elementy konstrukcyjno-technologiczne elektrowni jądrowej,
  • bezpieczeństwo jądrowe,
  • kultura bezpieczeństwa jądrowego – Nuclear Safety Culture,
  • podstawowe przepisy techniczne w przemyśle jądrowym, w tym ASME i AFCEN,
  • system zarządzania jakością wg PN-EN ISO 19443 v. PN-EN ISO 9001, podstawowe różnice.

Miejsce szkolenia:

Na miejscu u Klienta lub do uzgodnienia.

Cena szkolenia:

Ustalana indywidualnie.

Czas trwania szkolenia:

Szkolenie jednodniowe (6-7 godzin).

Termin szkolenia:

Do uzgodnienia.

Osoba do kontaktu:
tel.: + 48 32 33 58 269
e-mail: Jerzy.Niagaj@git.lukasiewicz.gov.pl

dr inż. Jerzy Niagaj

dr inż. Jerzy Niagaj – ponad 35-letnie doświadczenie praktyczne i dydaktyczne w dziedzinie energetyki jądrowej. Autor wytycznych nt. energetyki jądrowej dla krajowych podmiotów gospodarczych, a także wielu ekspertyz technicznych dotyczących awarii urządzeń i instalacji ze stali nierdzewnych, stopów niklu i tytanu w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, spożywczym i innych. Organizator i prelegent licznych seminariów, konferencji oraz szkoleń w dziedzinie energetyki jądrowej.

mgr inż. Aleksandra Rachwał – specjalistka w dziedzinie systemów zarządzania jakością z 14-letnim stażem pracy. Auditor wiodący w obszarze systemów zarzadzania jakością wg PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 3834 oraz inspektor Zakładowej Kontroli Produkcji. Absolwentka Wydziału Mechanicznego Technologicznego oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania jakością na Politechnice Śląskiej, absolwentka studiów podyplomowych EMBA na Politechnice Wrocławskiej. Prowadząca liczne seminaria, autorka publikacji w zakresie systemów zarządzania jakością.

mgr inż. Aleksandra Rachwał

Dowiedz się więcej

Przeczytaj Również