Nowości normalizacyjne dotyczące spawalnictwa i dziedzin pokrewnych

czas czytania: 3min

Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny, Centrum Spawalnictwa współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami normalizacyjnymi w zakresie opracowywania i ustanawiania norm dotyczących spawalnictwa. W Instytucie znajduje się sekretariat Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: KT – 165 „Spawanie i procesy pokrewne”. Instytut udziela informacji na temat norm w dziedzinie spawalnictwa i procesów pokrewnych.

Normy udostępniamy do wglądu w czytelni biblioteki Łukasiewicz – Instytutu Technologicznego, Centrum Spawalnictwa od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 -14:30

Nowości normalizacyjne: styczeń 2024 r.

23.020.30 Zbiorniki ciśnieniowe

 • PN-EN 13445-2+A1:2024-01 – wersja angielska Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe – Część 2: Materiały
  Data publikacji: 2024-01-23
  Zastępuje: PN-EN 13445-2:2021-10 – wersja angielska, PN-EN 13445-2:2021-10/A1:2023-08- wersja niemiecka, PN-EN 13445-2:2021-10- wersja niemiecka, PN-EN 13445-2:2021-10/A1:2023-08- wersja angielska

 • PN-EN 13445-4+A1:2024-01 – wersja angielska Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe – Część 4: Wytwarzanie
  Data publikacji: 2024-01-23
  Zastępuje: PN-EN 13445-4:2021-10 – wersja angielska, PN-EN 13445-4:2021-10- wersja niemiecka, PN-EN 13445-4:2021-10/A1:2023-09- wersja niemiecka, PN-EN 13445-4:2021-10/A1:2023-09- wersja angielska

25.030 Wytwarzanie przyrostowe

 • PN-EN ISO/ASTM 52902:2024-01 – wersja angielska Wytwarzanie przyrostowe – Próbki wzorcowe – Ocena dokładności geometrycznej systemów wytwarzania przyrostowego
  Data publikacji: 2024-01-26
  Zastępuje: PN-EN ISO/ASTM 52902:2020-01 – wersja angielska

 • PN-EN ISO/ASTM 52924:2024-01 – wersja angielska Wytwarzanie przyrostowe z polimerów – Zasady kwalifikacji – Klasyfikacja właściwości części
  Data publikacji: 2024-01-26

25.160.30 Urządzenia do spawania

 • PN-EN ISO 1089:2024-01 – wersja angielska Sprzęt do zgrzewania rezystancyjnego – Połączenia stożkowe elektrod w urządzeniach do zgrzewania punktowego – Wymiary
  Data publikacji: 2024-01-08
  Zastępuje: PN-EN 21089:2000 – wersja polska, PN-EN 21089:2000/Ap1:2003 – wersja polska

77.140.50 Wyroby i półwyroby płaskie stalowe

 • PN-EN 10025-5:2019-11 – wersja polska Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych – Część 5: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych o zwiększonej odporności na korozję atmosferyczną
  Data publikacji: 2024-01-08
  Zastępuje: PN-EN 10025-5:2007 – wersja polska

 • PN-EN 10209:2024-01 – wersja angielska Wyroby płaskie walcowane na zimno ze stali niskowęglowych przeznaczone do emaliowania – Warunki techniczne dostawy
  Data publikacji: 2024-01-03
  Zastępuje: PN-EN 10209:2013-10 – wersja angielska

Dowiedz się więcej

Przeczytaj Również