Szkolenie: Badanie przełomów złączy spawanych

czas czytania: 3min
Szkolenie: Badanie przełomów złączy spawanych

Kontakt

Agnieszka Trzęsicka
+48 32 33 58 398,
agnieszka.trzesicka@git.lukasiewicz.gov.pl

Informacje o szkoleniu

Szkolenie dedykowane Inżynierom, Spawaczom, który na co dzień wykonują próby łamania potrzebne do oceny przełomów po egzaminie czy kontroli.

Cel kursu: teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do oceny powierzchni przełomów złączy spawanych po próbie łamania.

Czas trwania szkolenia: 8 godzin wykładów i ćwiczeń (czas trwania: 1 dzień)

Zakres tematyczny części teoretycznej:

  • Próba łamania wg PN-EN ISO 9017
  • Metody łamania złączy spawanych
  • Urządzenia do łamania próbek
  • Ocena przełomów złączy spawanych

Zakres tematyczny części praktycznej:

  • Ocena przełomów złączy spawanych

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu na podstawie § 22 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Terminy i opłaty

Najbliższe terminy:

  • 26.01.2024 r.

Cena od osoby: 2.000, – zł

Polecana literatura

Próba łamania złączy spawanych. Atlas przełomów.
Jacek Słania, Krzysztof Staniszewski

wydanie drugie rozszerzone
Przegląd Spawalnictwa Agenda Wydawnicza SIMP
ISBN 978-83-87982-93-5

Streszczenie:

Omówiono próbę łamania złączy spawanych prowadzoną zgodnie z PN-EN 1320. Przedstawiono wymagania dotyczące przygotowania próbek do próby łamania oraz jej realizację. Omówiono ocenę przełomów złączy spawanych po próbie łamania.

Podstawową część książki stanowi zestawienie zdjęć ponad stu przełomów złączy po próbie łamania spoin wykonanych metodami:

  • spawania elektrycznego elektrodą otuloną MMA (111),
  • spawania elektrycznego elektrodą topliwą MAG (135),
  • spawania elektrycznego elektrodą nietopliwą TIG (141).

Na zdjęciach przełomów zaznaczono niezgodności i wady spawalnicze ujawnio¬ne w próbie łamania. Dla każdego przełomu przeprowadzono ocenę wraz z opisaniem niezgodności spawalniczych oraz zakwalifikowaniem ich do odpowiednich poziomów jakości zgodnie z PN-EN ISO 5817.

Spis treści, wstęp, streszczenie

Próba łamania złączy spawanych. Atlas przełomów. - Jacek Słania, Krzysztof Staniszewski

Dowiedz się więcej

Przeczytaj Również