Energetyka jądrowa

Energetyka jądrowa

Energetyka jądrowa

KONTAKT:

dr inż. Jerzy Niagaj

Lider Obszaru
Grupa Badawcza Technologie Spawalnicze/LBS (ST)

Tel: 32 33 58 269
Fax: 32 33 58 302
jerzy.niagaj@git.lukasiewicz.gov.pl

 

Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny, Centrum Spawalnictwa prowadzi działania wspierające dla przedsiębiorstw, które przygotowują się do uruchomienia produkcji urządzeń lub konstrukcji, jak również świadczenia usług na rzecz budowy elektrowni jądrowych zarówno w kraju, jak i za granicą.

W oparciu o założenia Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) z dnia 28 stycznia 2014 roku, pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce powinna powstać około 2024 roku.

Nie ulega jednak wątpliwości, że niezależnie od dokonanego w przyszłości wyboru, krajowe podmioty gospodarcze zamierzające dostarczać wyroby lub usługi podczas budowy elektrowni jądrowej będą musiały wykazać posiadanie skutecznie działającego systemu zapewnienia jakości, który jest jednym z gwarantów powtarzalności i wysokiej jakości oferowanych produktów i usług.

Szkolenia dla przemysłu dot. energetyki jądrowej

Szkolenia dla przemysłu dot. energetyki jądrowej - edycja 2023

Zapraszamy na kolejną edycję wydarzenia pt. „Polski przemysł dla energetyki jądrowej - szkolenia dla polskiego przemysłu pod kątem wykonania prac dla energetyki jądrowej". Jest to druga edycja tak kompleksowego i profesjonalnego projektu szkoleń dedykowanego wyłącznie polskim przedsiębiorstwom. Projekt realizowany jest na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Szkolenie w dziedzinie energetyki jądrowej

Szkolenie w dziedzinie energetyki jądrowej

Zapraszamy na szkolenie w Łukasiewicz – Górnośląskim Instytucie Technologicznym, Centrum Spawalnictwa, pt. Podstawowe „jądrowe” przepisy techniczne oraz wymagania systemu zarządzania jakością wg PN-EN ISO 19443 w świetle wymagań normy PN-EN ISO 900.

Wytyczne:

  • Wytyczne nr: W/MAP/DEJ/IS/01/19, Wydanie 2 System zapewnienia jakości w budowie elektrowni jądrowych (pdf free)Zakres wytycznych:Niniejsze wytyczne zawierają zestawienie wymagań zawartych w najczęściej stosowanych na świecie amerykańskich i francuskich kodach jądrowych w zakresie systemów zapewnienia jakości w zakładach wytwarzających urządzenia i konstrukcje lub świadczących usługi w branży jądrowej.
  • Wytyczne nr: W/ME/DEJ/IS/02/15, Wydanie 1 Konstrukcje stalowe obudowy bezpieczeństwa reaktora jądrowego (pdf free)Zakres wytycznych:Niniejsze wytyczne zawierają zestawienie wymagań zawartych w najczęściej stosowanych na świecie amerykańskich i francuskich kodach jądrowych w zakresie wytwarzania konstrukcji stalowych obudowy bezpieczeństwa budynku reaktora jądrowego.
  • Wytyczne nr: W/ME/DEJ/IS/03/16, Wydanie 1 Rurociągi klasy 1, 2, 3 oraz nie objęte klasyfikacją w elektrowniach jądrowych (pdf free) Zakres wytycznych: Niniejsze wytyczne zawierają zestawienie wymagań zawartych w najczęściej stosowanych na świecie amerykańskich i francuskich kodach jądrowych w zakresie wytwarzania rurociągów klasy 1, 2, 3 oraz nie objętych klasyfikacją podczas budowy elektrowni jądrowych.
  • Wytyczne nr: W/ME/DEJ/IS/04/17, Wydanie 1 Armatura i pompy klasy 1, 2, 3 oraz nieobjęte klasyfikacją w elektrowniach jądrowych (pdf free)Zakres wytycznych:Niniejsze wytyczne zawierają zestawienie wymagań zawartych w uznanych i stosowanych na świecie amerykańskich, francuskich, niemieckich i rosyjskich kodach jądrowych w zakresie wytwarzania armatury i pomp klasy 1, 2, 3 oraz nieobjętych klasyfikacją podczas budowy elektrowni jądrowych.
  • Wytyczne nr: W/ME/DEJ/IS/05/18, Wydanie 1 Badania nieniszczące (NDT) złączy spawanych urządzeń i konstrukcji dla elektrowni jądrowych oraz wymagania w zakresie personelu do ich przeprowadzenia (pdf free)Zakres wytycznych:Niniejsze wytyczne zawierają zestawienie wymagań zawartych w uznanych i stosowanych na świecie amerykańskich, francuskich, niemieckich i rosyjskich kodach jądrowych w zakresie badań nieniszczących (NDT) złączy spawanych urządzeń i konstrukcji dla elektrowni jądrowych oraz kwalifikacji personelu do przeprowadzenia tych badań.
  • Wytyczne nr: W/MAP/DEJ/IS/06/19, Wydanie 1 Budowlane konstrukcje stalowe elektrowni jądrowych (pdf free)Zakres wytycznych: Niniejsze wytyczne zawierają zestawienie wymagań zawartych w najczęściej stosowanych na świecie amerykańskich i francuskich kodach jądrowych w zakresie wytwarzania budowlanych konstrukcji stalowych elektrowni jądrowych.
  • Wytyczne nr: W/MKiŚ/DEJ/IS/07/20, Wydanie 1 Zbiorniki ciśnieniowe klasy 1, 2, 3 oraz nie objęte klasyfikacją w elektrowniach jądrowych (pdf free)Zakres wytycznych: Niniejsze wytyczne zawierają zestawienie wymagań zawartych w najczęściej stosowanych na świecie amerykańskich i francuskich kodach jądrowych w zakresie wytwarzania zbiorników ciśnieniowych elektrowni jądrowych.

Ulotki:

Relacje z wydarzeń:

Artykuły: