Certyfikacja w ofercie Łukasiewicz – GIT

Certyfikacja w ofercie Łukasiewicz – GIT

Świadectwa certyfikujące

Spawanie jest procesem specjalnym, ponieważ złącza spawane wyrobów i konstrukcji spawanych, decydujące o bezpieczeństwie pracy oraz zagrożeniach dla ludzi i zwierząt, nie mogą być w pełni sprawdzone przez późniejsze kontrole i badania.

Wysoką jakość wyrobów i konstrukcji spawanych, uzyskiwaną w procesie produkcji, a zarazem poprawę konkurencyjności na międzynarodowym rynku zapewnią certyfikowane systemy zarządzania, procesy spawalnicze oraz certyfikowany personel.

Homologacja urządzeń spawalniczych

  • Kontrola urządzeń spawalniczych w obszarze bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z normą PN-EN60974-4.
  • Wzorcowanie i walidacja spawalniczych źródeł energii zgodnie z normą PN-EN60974-14.
  • Pomiary parametrów elektrycznych urządzeń spawalniczych (natężenia prądu spawania, napięcia łuku, prądu pobieranego z sieci zasilającej, mocy czynnej, mocy biernej, współczynnika mocy, sprawności energetycznej).

Kontakt: mgr inż. Mariusz Welcel | mariusz.welcel@git.lukasiewicz.gov.pl

This will close in 0 seconds