Wytyczne i Skrypty Szkoleniowe

Działalność wydawnicza

Wytyczne i Skrypty Szkoleniowe

Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny, Centrum Spawalnictwa prowadzi działalność wydawniczą oferując:

 • Wytyczne – wydawnictwa dotyczące programów szkolenia, napraw itp.
 • Skrypty szkoleniowe

Zamówienia prosimy przesyłać na drukach Instytutu (do pobrania powyżej),  pocztą tradycyjną lub e-mailem.

Osoba do kontaktu:
Iwona Kender | Dział Marketingu (PM)
tel: 32 33 58 222
e-mail: iwona.kender@git.lukasiewicz.gov.pl

Wytyczne

 • W-19/IS-01 Programy szkolenia i egzaminowania spawaczy blach i rur ze stali niestopowych, stopowych i stali odpornych na korozję, metoda MMA (111)
 • W-19/IS-02 Programy szkolenia i egzaminowania spawaczy blach i rur ze stali niestopowych, stopowych i stali odpornych na korozję, metoda MAG (135)
 • W-19/IS-03 Programy szkolenia i egzaminowania spawaczy blach i rur ze stali niestopowych, stopowych i stali odpornych na korozję, metoda TIG (141)
 • W-19/IS-04 Programy szkolenia i egzaminowania spawaczy blach i rur ze stali niestopowych, spawanie acetylenowo – tlenowe (311)
 • W-14/IS-05 Programy szkolenia spawaczy metodą MIG (131) blach i rur z aluminium i jego stopów
 • W-19/IS-06 Programy szkolenia i egzaminowania spawaczy blach i rur z aluminium i jego stopów, metoda TIG (141)
 • W-14/IS-07 Program szkolenia spawaczy blach i rur z miedzi metodą TIG (141)
 • W-07/IS-14 Program szkolenia ręcznych przecinaczy termicznych
 • W-14/IS-15 Program szkolenia lutowaczy gazowych w zakresie lutowania twardego (912)
 • W-19/IS-17 Egzaminowanie spawaczy stali i metali nieżelaznych po kursach spawania objętych merytorycznym nadzorem ŁUKASIEWICZ – Instytutu Spawalnictwa
 • W-16/IS-22 Badania przełomów złączy spawanych. Program kursu
 • W-96/IS-23 Program szkolenia operatorów urządzeń do ciecia plazmowego
 • W-20/IS-24 Program szkolenia lutowaczy gazowych instalacji i urządzeń chłodniczych
 • W-20/IS-25 Kwalifikowanie technologii lutospawania łukowego MIG/MAG (973), TIG(974) i plazmowego (975)
 • W-20/IS-26 Programy szkolenia lutospawaczy metodą MIG/MAG (973), TIG (974) i plazmową (975) cienkich blach stalowych z powłokami ochronnymi i bez powłok
 • W-17/IS-28 Program kursu spawania prętów ze stali do zbrojenia betonu
 • W-12/IS-29 Wybór nieniszczącej kontroli jakości złączy spawanych
 • W-97/IS-30 Wybór urządzeń do radiograficznej kontroli złączy spawanych
 • W-97/IS-31 Wyposażenie pracowni radiograficznej kontroli spoin
 • W-97/IS-34 Program kursu prostowania płomieniowego
 • W-19/IS-41 Szkolenie spawaczy stali i metali nieżelaznych pod merytorycznym nadzorem ŁUKASIEWICZ – Instytutu Spawalnictwa
 • W-07/IS-49 Wytyczne zgrzewania doczołowego prętów aluminiowych z miedzianymi
 • W-07/IS-50 Wytyczne procesu lutozgrzewania elementów aparatury elektrycznej i cieplnej
 • W-07/IS-51 Wytyczne doboru właściwej technologii zgrzewania punktowego, garbowego i liniowego blach w oparciu o własności fizyczne metali
 • W-07/IS-52 Wytyczne oceny przydatności do zgrzewania punktowego i garbowego blach na zakładkę
 • W-07/IS-53 Wytyczne zgrzewania punktowego blach ocynkowanych zanurzeniowo
 • W-07/IS-54 Wytyczne zgrzewania punktowego blach ocynkowanych galwanicznie
 • W-07/IS-55 Wytyczne wykorzystania zgrzewarek tarciowych do tarciowego kształtowania elementów maszyn
 • W-12/IS-57 Kontrola szczelności złączy spawanych za pomocą próby pęcherzykowej z przyssawką próżniową
 • W-01/IS-67 wyd. 20 Zatwierdzanie ośrodków i kursów do międzynarodowego szkolenia personelu spawalniczego
 • W-19/IS-77 Program szkolenia spawaczy metodą ekstruzyjną płyt z termoplastycznych tworzyw sztucznych PE i PP
 • W-19/IS-87 Program szkolenia spawaczy gorącym gazem termoplastycznych tworzyw sztucznych PE, PP, PVC, PVDF
 • W-05/IS-88 Eksploatacja i sprawdzanie gumowych węży spawalniczych
 • W-12/IS-95 Nazwy i numery procesów spawalniczych wg zestawienia w normie PN-EN ISO 4063:2011

Skrypty szkoleniowe

 • Badania radiograficzne. Zestaw pytań sprawdzających
 • Metaloznawstwo i badania metalograficzne połączeń spawanych
 • Radiografia złączy spawanych
 • Badania wizualne odlewów
 • Badania wizualne odkuwek
 • Badania wizualne złączy spawanych
 • Badania wizualne złączy spawanych. Zestaw pytań sprawdzających
 • Kontrola nieniszcząca złączy spawanych
 • Kurs podstawowy „BASIC – 3. stopień”. Zestaw pytań sprawdzających
 • Makroskopowe i mikroskopowe badania metalograficzne materiałów konstrukcyjnych i ich połączeń spajanych
 • Metody i techniki badań nieniszczących złączy spawanych
 • Niezgodności spawalnicze w złączach spawanych z metali i termoplastycznych tworzyw sztucznych
 • Podstawy badań magnetyczno-proszkowych wyrobów przemysłowych
 • Podstawy badań magnetyczno-proszkowych wyrobów przemysłowych. Zestaw pytań sprawdzających
 • Podstawy badań penetracyjnych wyrobów przemysłowych
 • Podstawy badań penetracyjnych wyrobów przemysłowych. Zestaw pytań sprawdzających
 • Podstawy zapewnienia jakości prac spawalniczych
 • Powierzchniowe niezgodności spawalnicze w złączach spawanych z metali
 • Stale konstrukcyjne i ich spawalność
 • Wprowadzenie do mechaniki pękania

This will close in 0 seconds