Konferencja Naukowo-Techniczna „Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych” – PEMINE

32. Konferencję Naukowo-Techniczną „Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych” – PEMINE

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 2-4 października 2024 roku Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny organizuje 32. Konferencję Naukowo-Techniczną „Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych” – PEMINE.

Zapraszamy do udziału.

HISTORIA

Konferencja Naukowo-Techniczna „Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych” – PEMINE to jedyna w kraju, bardzo wysoko oceniana przez uczestników konferencja o tematyce maszyn i napędów elektrycznych, mająca charakter aplikacyjny. Oprócz przedstawicieli świata nauki licznie uczestniczą w nim goście z zakładów przemysłowych. W konferencji uczestniczy corocznie około 200 osób, a liczba uczestniczących firm przekracza 100. Konferencja PEMINE organizowana jest w cyklu rocznym, nieprzerwanie od roku 1992. Do tej pory zorganizowano 31 takich konferencji, co poważnie ugruntowało jej pozycję na rynku szkoleń, przede wszystkim z branży maszyn elektrycznych, jak również dziedzin pokrewnych.

CEL

Konferencja to przede wszystkim znakomita okazja do wymiany doświadczeń na temat eksploatacji maszyn elektrycznych, jak również do zaprezentowania najnowszych wyników badań i wdrożeń prac badawczo-rozwojowych oraz naukowych z dziedziny napędu elektrycznego. Omawiane są zagadnienia dotyczące silników elektrycznych, zespołów napędowych, jak również kompletnych aplikacji wykorzystujących napęd elektryczny. Konferencji towarzyszy prezentacja osiągnięć firm w postaci stoisk firmowych, prezentacji multimedialnych oraz demonstracji pracy modeli, prototypów, a także w pełni funkcjonalnych wyrobów.

Sesje Tematyczne

ELEKTROMOBILNOŚĆ

Wzorem lat ubiegłych odrębną sesją będzie sesja dotycząca elektromobilności, gdzie zaprezentowane zostaną zagadnienia z zakresu projektowania, eksploatacji pojazdów i środków transportu o napędzie elektrycznym.  Konferencji towarzyszyć będzie wystawa pojazdów z napędem elektrycznym, a wszyscy zainteresowani będą mieli możliwość osobiście przetestować je podczas jazdy próbnej.

TRANSFORMATORY

Drugą odrębną sesją będzie sesja dotycząca budowy, diagnostyki i eksploatacji transformatorów.

 • diagnostyka i eksploatacja napędów elektrycznych,
 • elektromobilność, w tym projektowanie, eksploatacje pojazdów i środków transportu o napędzie elektrycznym,
 • projektowanie i nowe serie oraz odmiany maszyn elektrycznych,
 • budowa, eksploatacja, diagnostyka transformatorów,
 • awaryjność i remonty silników oraz układów napędowych,
 • metody badań i nowoczesna aparatura badawcza,
 • silniki dostosowane do trudnych warunków pracy,
 • nowe rozwiązania silników, np. z magnesami trwałymi,
 • modernizacja silników i układów napędowych,

a ponadto tradycyjnie zagadnienia:

 • bezpieczeństwa eksploatacji maszyn elektrycznych,
 • energoelektronicznych układów zasilania i sterowania maszyn elektrycznych,
 • wpływu zasilania z układów energoelektronicznych na pracę silników elektrycznych,
 • układów elektroizolacyjnych i elektrotechnologii.
 • energetyki, ciepłownictwa, przemysłu elektrotechnicznego, górnictwa, hutnictwa, przemysłu chemicznego, przemysłu papierniczego,
 • producentów urządzeń napędzanych silnikami elektrycznymi,
 • wytwórców i firm instalujących układy sterowania i regulacji napędów, układów zabezpieczających,
 • zakładów produkcyjnych, usługowych i remontowych maszyn elektrycznych,
 • producentów materiałów elektroizolacyjnych, klejów,
 • sektora zaopatrzenia w wodę,
 • ośrodków badawczo – rozwojowych, instytutów przemysłowych i uczelnianych,
 • firm diagnostycznych.

Informacje wkrótce

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji.

Więcej informacji wkrótce

Informacje wkrótce

Informacje wkrótce

PEMINE

PATRONAT HONOROWY

Od roku 2013 patronat nad konferencją objął Komitet Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk. Członkowie Komitetu czynnie uczestniczą w pracach związanych
z jej przygotowaniem. Będąc członkami Komitetu Programowego, tworzą znakomite grono doradcze i opiniotwórcze. Przedstawiciele PAN znajdują się również w gronie recenzentów zgłoszonych referatów, co gwarantuje konferencji wysoki poziom merytoryczny prezentowanych zagadnień, jak również odpowiedni ich dobór.

WSPÓŁPRACA

PATRONAT MEDIALNY