Szkolenie i nadzór spawalniczy

Szkolenie i nadzór spawalniczy

Instytut stworzył warunki do kształcenia i certyfikowania personelu spawalniczego i personelu badań nieniszczących na wszystkich poziomach wiedzy niezbędnej do pełnienia różnych funkcji w czasie prowadzenia, nadzorowania oraz kontroli prac spawalniczych.

Aktualności

Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny, Centrum Spawalnictwa prowadzi szkolenia na różnego rodzaju kursach według programów Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa i Europejskiej Federacji Spawalniczej oraz według programów własnych Centrum Spawalnictwa, umożliwiających również kwalifikowanie i certyfikowanie personelu badań nieniszczących.

Od roku 2002 prowadzone są również kursy spawania lub zgrzewania tworzyw termoplastycznych, w których absolwenci mogą uzyskać uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego po egzaminie zgodnym z normą PN-EN 13067.

Kursy specjalistyczne są prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowników naukowo-badawczych, którzy gwarantują słuchaczom uzyskanie najbardziej aktualnej wiedzy związanej z tematem szkolenia.

Częstotliwość i terminy kursów zależą od liczby wpływających zgłoszeń.
Osobom zainteresowanym, po otrzymaniu wstępnego zgłoszenia, zostaną wysłane szczegółowe informacje.

Podane ceny szkoleń oraz innych usług są cenami netto.

Instytut jest wpisany do: