Certyfikowane Materiały Odniesienia

Grupa Badawcza Chemia Analityczna

Certyfikowane materiały odniesienia

Certyfikowane materiały odniesienia do analizy spektroskopowej i chemicznej

Grupa Badawcza: Chemia Analityczna – MC Instytutu opracowuje i wytwarza wzorce składu chemicznego stali, stopów niklu i kobaltu, rud żelaza i żużli – certyfikowane materiały odniesienia do analiz chemicznych zgodnie z Katalogiem certyfikowanych materiałów odniesienia:

  • Wzorce chemiczne i spektralne stali węglowych
  • Wzorce chemiczne i spektralne stali niskostopowych (w tym stali z atestowaną zawartością azotu, glinu i wapnia)
  • Wzorce chemiczne i spektralne stali średniostopowych (w tym stali automatowych, konstrukcyjnych, i stali o podwyższonej wytrzymałości)
  • Wzorce chemiczne i spektralne stali wysokostopowych
  • Wzorce spektralne stopów niklu i kobaltu
  • Wzorce chemiczne żużli
  • Wzorce chemiczne rud żelaza

Zapytania proszę kierować pod adres e-mail: rm@git.lukasiewicz.gov.pl

Certyfikowane materiały odniesienia do analizy spektroskopowej i chemicznej

Certyfikowane Materiały Odniesienia do analizy na zgodność z Dyrektywą RoHS

Łukasiewicz – GIT jest współproducentem nowych Certyfikowanych Materiałów Odniesienia (CRM) dla pięciu różnych matryc (Zn, Sn, Cu, Al, Fe) wyprodukowanych w ramach projektu „Wytworzenie materiałów wzorcowych niezbędnych w analizie urządzeń elektronicznych i elektrycznych wprowadzanych na rynek UE regulowany dyrektywą RoHS” finansowanego ze środków Dotacji Celowej Prezesa Centrum Łukasiewicz zgodnie z umową nr 1/Ł-IMN/CŁ/2020.

Materiały te mają ściśle określone, potwierdzone analitycznie i metrologicznie, zawartości pierwiastków, których zawartość reguluje dyrektywa Restriction of Hazardous Substances (RoHS). Pierwiastki wzorce dla matrycy Sn, Zn, Al i Cu stanowią: Pb, Cd, Cr i Hg natomiast dla Fe: Cd,Cr, Pb i As.

Wzorce objęte są zakresem akredytacji Lidera Projektu: Łukasiewicz – IMN przyznanym przez Polskie Centrum Akredytacji pod numerem RM 006.

Zapytania proszę kierować pod adres e-mail: rm@git.lukasiewicz.gov.pl

Certyfikowane Materiały Odniesienia do analizy na zgodność z Dyrektywą RoHS