XI Dolnośląskie Sympozjum Spawalnicze

czas czytania: 3min
XI Dolnośląskie Sympozjum Spawalnicze

W czwartek 13 czerwca We Wrocławiu odbyło się XI Dolnośląskie Sympozjum Spawalnicze, organizowane przez Zespół Spawalnictwa Katedry Obróbki Plastycznej, Spawalnictwa i Metrologii Politechniki Wrocławskiej.

Wrocławskie sympozjum spawalnicze to ważne wydarzenie branżowe, które skupia się na wymianie wiedzy i doświadczeń w dziedzinie spawalnictwa. Tego typu sympozja często gromadzą ekspertów, inżynierów, naukowców oraz przedstawicieli przemysłu, którzy mają możliwość omawiania najnowszych trendów, technologii i innowacji związanych ze spawalnictwem.

Część seminaryjna i pokazowa odbywała się na terenie Politechniki Wrocławskiej. Jednym z prelegentów tegorocznego seminarium była p. dr inż. Katarzyna Hyc-Dadak. Tematem jej wystąpienia były zagadnienia współpracy Łukasiewicz-GIT z otoczeniem przemysłowym, uczelniami i szkołami średnimi w ramach projektu GIT – HUB.

GIT-HUB to nowa inicjatywa zapoczątkowana przez Łukasiewicz-GIT Centrum Spawalnictwa, skupiająca podmioty zainteresowane rozwojem i koordynacją kształcenia personelu spawalniczego na poziomie szkół średnich i uczelni wyższych.

Spotkanie w gronie pracowników uczelni technicznych, inżynierów spawalników będących przedstawicielami przemysłu oraz firm oferujących urządzenia i materiały spawalnicze stało się świetną okazją do promowania inicjatywy, której celem jest zacieśnianie współpracy oraz wsparcie w promowaniu i zachęcaniu do kształcenia się i poszerzenia swoich kwalifikacji w obszarze spawalnictwa.

W trakcie sympozjum uhonorowano panów mgr. inż. Andrzeja Figurę i mgr. inż. Leszka Narewskiego medalami im. inż. S. Olszewskiego za inicjatywę i zaangażowanie na rzecz przywrócenia zawodu technika spawalnictwa na listę zawodów szkolnictwa branżowego.

Medal im. S. Olszewskiego jest najważniejszym odznaczeniem branżowym wręczanym przez Sekcję Spawalniczą SIMP zasłużonym przedstawicielom środowiska spawalniczego. Patron Medalu, inż. Stanisław Olszewski to współtwórca (razem z Rosjaninem N. Bernadosem) pierwszego na świecie patentu (1885 r.) dotyczącego spawania łukiem elektrycznym.

Dowiedz się więcej

Przeczytaj Również

This will close in 0 seconds