Wdrożenie Systemu Opti IP (w ramach Systemu Workflow – WebCon BPS) w Łukasiewicz – GIT

czas czytania: 3min
Wdrożenie Systemu Opti IP

System elektronicznego obiegu dokumentów – WebCon BPS – został nazwany wewnętrznie w Sieci Badawczej Łukasiewicz jako „Pulpit pracownika”. W systemie tym możemy realizować procesy biznesowe bez konieczności używania tradycyjnych, papierowych dokumentów.

Jednym z modułów/procesów, gdzie zarządzanie wspomagane jest przez ww. system jest moduł – Opti IP. Głównym celem wdrożenia modułu jest digitalizacja, optymalizacja oraz wsparcie zarządzania obiegiem dokumentacji dotyczącej własności intelektualnej w Instytucie. W formie docelowej ma on zawierać wiele procesów, takich jak:

  • Zgłaszanie formularzy wyników badań lub prac,
  • Zgłaszanie praw do ochrony w Urzędzie Patentowym,
  • Metodyka wyboru procesów zarządzania IP,
  • Opracowane procesy zarządzania IP,
  • Cykliczne weryfikowanie utrzymania praw,
  • Wycena IP.

Łukasiewicz – GIT jako pierwszy spośród instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz wdrażał będzie System Opti IP w swoich strukturach, w ramach działalności Działu Komercjalizacji i Ochrony Własności Intelektualnej (KW).

Pierwotnie wdrażane będą dwa moduły:

  • Zgłaszanie formularzy wyników badań lub prac,
  • Zgłaszanie praw do ochrony w Urzędzie Patentowym.

W związku z powyższym, w grudniu 2023 r. między Łukasiewicz – GIT, a Centrum Łukasiewicz podpisane zostało „Porozumienie dotyczące przystąpienia do Regulaminu Systemu Workflow Łukasiewicza”.

Zgodnie z § 1 Pkt 2 porozumienia Instytut oświadcza, że w terminie do końca roku 2024 nabędzie co najmniej 4 licencje, umożliwiające mu korzystanie z Systemu WORKFLOW (zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie) – w tym w szczególności Systemu Opti IP (zestawu aplikacji wspierających zarządzanie własnością intelektualną).

W Planie Działalności Łukasiewicz – GIT na 2024 r. wdrożenie Systemu Opti IP jest jednym z dwóch KPI, będących w gestii działalności komercjalizacyjnej, które Instytut musi spełnić.
Od końca ubiegłego roku do 15 stycznia 2024 r. pracownicy Działu KW otrzymali dostęp do testowej wersji systemu, w celu zapoznania się z jego funkcjonalnością oraz możliwościami. Narodziło się kilka pytań związanych z pracą systemu, głównie natury technicznej, które zostały omówione i wyjaśnione z przedstawicielami Centrum Łukasiewicz.

Wkrótce podjęte zostaną kolejne kroki umożliwiające rozpoczęcie wdrożenia systemu na środowisku produkcyjnym.

Dowiedz się więcej

Przeczytaj Również