TRANS ZERO WASTE: rewolucja w wykorzystaniu rud niskiej jakości i recyklingu odpadów żelazonośnych dzięki funduszom UE

czas czytania: 3min
TRANS ZERO WASTE

Z dumą ogłaszamy rozpoczęcie badań w Łukasiewicz – GIT w innowacyjnym programie badawczym TransZeroWaste, w dziedzinie uszlachetniania rud żelaza i recyklingu zgorzeliny walcowniczej. Wspierana przez unijny program Horyzont-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01 w ramach umowy o dotację nr 101091960, inicjatywa ta stanowi znaczący postęp w zrównoważonym zarządzaniu materiałami i wspiera przejście UE na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Globalne zapotrzebowanie na wysokiej jakości rudy żelaza i konieczność rezygnacji w przyszłości z wysokoemisyjnych procesów spiekania rud żelaza wymagają opracowania nowatorskich podejść technologicznych. TransZeroWaste wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom, opracowując innowacyjne rozwiązania w zakresie ulepszania rud żelaza niskiej jakości i wydajnego recyklingu żelaza zawartego w produktach ubocznych produkcji stali, takich, jak np. zgorzelina walcownicza, pyły i szlamy, aby zastąpić dzisiejszy recykling, związany ze zintegrowanym cyklem produkcyjnym stali w wielkim piecu i konwertorze tlenowym (BF-BOF), w spiekalni rud żelaza.

Kluczowe cele TransZeroWaste:

  1. Ulepszanie rudy żelaza niskiej jakości poprzez łączenie jej z bogatymi w żelazo produktami ubocznymi
  2. Opracowanie innowacyjnych technik produkcji wysokiej jakości materiałów wsadowych dla przyszłych, zdekarbonizowanych technologii produkcyjnych
  3. Usuwanie z żelazonośnych produktów ubocznych szkodliwych składników w celu efektywnego zastąpienia złomu
  4. Rozwój podstaw technologicznych i narzędzi cyfrowych wspierających przejście na zerową ilość odpadów w europejskim przemyśle stalowym

TransZeroWaste ma znacząco przyczynić się do ulepszenia (zwiększenia wartości metalurgicznej) 27 milionów ton materiałów rocznie i redukcji emisji gazów cieplarnianych ze spiekalni o 4,3 do 9,9 milionów ton CO2 rocznie. Łącząc niskogatunkową rudę żelaza z bogatymi w żelazo produktami ubocznymi i usuwając z nich szkodliwe składniki, TransZeroWaste dąży do stworzenia sytuacji korzystnej dla obu stron, która zwiększa zrównoważony rozwój i efektywność wykorzystania zasobów w produkcji żelaza i stali. Wraz z przejściem z produkcji stali z technologii zintegrowanej (BF-BOF) na wytwarzanie w piecach elektrycznych z wykorzystaniem żelaza bezpośrednio zredukowanego (DR-EAF) oparte na niskiej emisji CO2 i wodorze, obecne wysoce wydajne drogi recyklingu za pośrednictwem spiekalni rud żelaza zostaną zlikwidowane. W związku z tym należy je zastąpić nowymi technologiami TransZeroWaste, aby nadal spełniać unijny cel Net-Zero-Waste.

Ten przełomowy program badawczy jest ściśle powiązany z celami Partnerstwa na rzecz Czystej Stali, co jeszcze bardziej podkreśla jego znaczenie w kierowaniu przemysłu stalowego w stronę bardziej zrównoważonej przyszłości o obiegu zamkniętym. 

TransZeroWaste to pionierski program badawczy finansowany przez unijny program Horyzont-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01, w ramach umowy o dotację nr 101091960. Prowadzony przez konsorcjum wiodących instytucji i organizacji, TransZeroWaste ma na celu zrewolucjonizowanie praktyk ulepszania rud żelaza niskiej jakości i recyklingu odpadów żelazonośnych, napędzając przejście w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i zrównoważonego zarządzania materiałami.

Aby dowiedzieć się więcej o TransZeroWaste i jego innowacyjnych działaniach, odwiedź stronę https://transzerowaste.eu/about/.

TransZeroWaste

Dowiedz się więcej

Przeczytaj Również

This will close in 0 seconds