Terminy egzaminów poprawkowych po kursach Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE)

czas czytania: 3min

Centrum Spawalnictwa

Dział Ośrodek Certyfikacji

TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH
MIĘDZYNARODOWEGO INŻYNIERA SPAWALNIKA (IWE) w 2024 ROKU

 • 16.01.2024 – brak miejsc
 • 13.02.2024 – brak miejsc
 • 19.03.2024 – brak miejsc
 • 07.05.2024
 • 28.05.2024
 • 03.09.2024
 • 01.10.2024
 • 29.10.2024
 • 26.11.2024

Zgodnie z zasadami Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa dozwolone są tylko 2 egzaminy poprawkowe z modułu egzaminu, z którego uzyskano wynik negatywny.

Egzamin z wszystkich czterech modułów należy ukończyć w ciągu 6 lat od daty pierwszego egzaminu.

Do każdego terminu egzaminu poprawkowego przyjmowanych jest maksymalnie 20 osób.

O przyjęciu na dany termin decyduje kolejność zgłoszenia.

Opłata za każdorazowe przystąpienie do egzaminu poprawkowego wynosi 700PLN

Prosimy nie wnosić opłaty przed egzaminem. Po egzaminie zostanie wystawiona faktura, i dopiero na jej podstawie prosimy o dokonanie opłaty za egzamin.

Nieusprawiedliwiony brak obecności w zarezerwowanym terminie egzaminu lub zgłoszenie nieobecności w dniu egzaminu skutkuje tym, że przy następnej rezerwacji opłata zostanie podwyższona o 50%, tzn. wyniesie 1050PLN.

Egzaminy są przeprowadzane w ciągu jednego dnia i rozpoczynają się o godzinie 8:00.

Zapisy przyjmowane za pomocą poczty elektronicznej w Dziale IC Ośrodku Certyfikacji pod adresem (e-mail): egzaminpoprawkowyiwe@git.lukasiewicz.gov.pl

Osoby zgłaszające się na egzamin poprawkowy prosimy o podanie oprócz imienia i nazwiska:

 • numeru kursu
 • miejsca ukończenia kursu

Dowiedz się więcej

Przeczytaj Również