Spotkanie z przedstawicielami szkół technicznych w ramach inicjatywy GIT-HUB

czas czytania: 3min
GIT-HUB spotkanie 6 czerwca 2024

6 czerwca w Łukasiewicz – GIT Centrum Spawalnictwa zorganizowano spotkanie przedstawicieli szkół średnich z województwa śląskiego, kształcących w zawodzie technik spawalnik, przedstawicieli firm oferujących wyroby z branży spawalniczej oraz przedstawicieli uczelni technicznych. Ponadto, uczestnikami spotkania byli Pani manager ds. rozwoju reprezentująca Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, która przedstawiła ofertę Strefy dla branży spawalniczej, a także przedstawiciel Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, który przybliżył możliwości pozyskiwania środków finansowych na cele kształcenia.

Celem spotkania było nawiązanie i rozwój współpracy podmiotów gospodarczych, szkół, uczelni i administracji publicznej, której efektem będzie poszerzenie oferty edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie kształcenia przyszłej kadry spawalniczej. Powstająca inicjatywa o nazwie GIT-HUB ma służyć identyfikacji potrzeb i kierunków ich zaspokajania w obszarze kształcenia personelu spawalniczego.

Kształcenie w zawodzie technika spawalnictwa powróciło do szkół średnich w (2020) roku, w dużej mierze dzięki zaangażowaniu panów mgr inż. Andrzeja Figury, mgr inż. Leszka Narewskiego, mgr inż. Wacława Szlanty, którzy również uczestniczyli w spotkaniu w Centrum Spawalnictwa. W dyskusji zwrócono uwagę na szereg możliwości, jakie otwiera przed uczniami uzyskanie tytułu zawodowego technika spawalnictwa, zwracając jednocześnie uwagę na wyzwania, przed jakimi stoi branża, m.in. pozyskiwanie środków na wyposażenie pracowni spawalniczych w szkołach czy brak aktualnych podręczników do kształcenia zawodowego w tym kierunku. Swoją inicjatywę w tym obszarze zapowiedzieli już przedstawiciele Katedry Spawalnictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Spotkanie było doskonałą okazją do integracji stron zainteresowanych rozwojem kształcenia przyszłych kadr spawalniczych, przedstawienia trendów, wyzwań oraz sprecyzowania potrzeb. Było to kolejne i z pewnością nie ostatnie spotkanie w ramach inicjatywy GIT-HUB, a Centrum Spawalnictwa w Łukasiewicz – Górnośląskim Instytucie Technologicznym jest koordynatorem i motorem napędowym tego ambitnego przedsięwzięcia.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za poświęcony czas oraz zaangażowanie, jednocześnie zapraszając do kontaktu wszystkie podmioty zainteresowane dołączeniem do tej inicjatywy.

Dowiedz się więcej

Przeczytaj Również

This will close in 0 seconds