Marek St. Węglowski uzyskał habilitację w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa

czas czytania: 3min
Dr inż. Marek Węglowski

28 maja 2024 r. Rady Dyscypliny Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej nadała Markowi St. Węglowskiemu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa. Podstawą do ubiegania się o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego była monografia „Teoretyczno-doświadczalne podstawy procesu tarciowej modyfikacji warstw wierzchnich (FSP)”.

Marek St. Węglowski ukończył studia indywidualne na Politechnice Śląskiej, kierunek Automatyka i Robotyka. W roku 2010 uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa na Akademii Górniczo-Hutniczej. W roku 2012 ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej Warszawie natomiast w roku 2018 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Pracuje w Łukasiewicz – Górnośląskim Instytucie Technologicznym, w Centrum Spawalnictwa na stanowisku Lider Obszaru w Grupie Badawczej Spawalność i Konstrukcje Spawane. Za swoje osiągnięcia naukowo-badawcze otrzymał, m.in.: Nagrodę Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa Henry Granjon Prize, Stypendium dla wybitnych młodych naukowców przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tytuł Srebrnego Inżyniera w kategorii Nauka i Złotego Inżyniera w kategorii Hi-Tech w plebiscycie Czytelników Przeglądu Technicznego. Otrzymał również Medal im. inż. Stanisława Olszewskiego oraz Medal Honorowy Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH. Ponadto w roku 2022 oraz 2023 został zaliczony do grona najbardziej wpływowych 2% naukowców na świecie pod kątem przyjętych wskaźników cytowań jego publikacji.

Najważniejszy projekt

Marek St. Węglowski uczestniczył w realizacji 36 projektów krajowych i międzynarodowych. Aktualnie koordynuje dwoma projektami międzynarodowymi oraz dwoma krajowymi. Pierwszy projekt SmartWeld pt. „Development of a SMART system integrating automatic/robotic hybrid WELDing technologies, digital twin-assisted quality monitoring, and WPS predictive tool” dotyczy opracowania innowacyjnych technologii spawania elementów konstrukcyjnych przy użyciu wiązki laserowej i łuku plazmowego oraz rozwoju metod monitorowania procesów w czasie rzeczywistym. Drugi projekt EDIH SILESIA pt.: „EDIH SILESIA SMART SYSTEMS capacity building and deployment in the EDIH network to enhance digital transformation in the Silesia and Opolskie Voivodships in Poland” jest związany ze świadczeniem usług dla przedsiębiorstw z sektora MŚP w zakresie cyfryzacji, szybkiego prototypowania elementów konstrukcyjnych oraz zaawansowanych badań strukturalnych i własności mechanicznych.

Dwa kolejne projekty krajowe są realizowane w ramach programu Techmatstrateg i są finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekt Nanohybryd pt.: „Opracowanie innowacyjnych hybrydowych warstw powierzchniowych złożonych z powłok antyzużyciowych dedykowanych uzębieniom przekładni zębatych do zespołów napędowych przenośników pracujących w trudnych warunkach eksploatacyjnych”, jest realizowany w konsorcjum, którego Liderem jest Politechnika Warszawska. Górnym celem projektu jest opracowanie nowej konstrukcji przekładni zębatej dla przemysły wydobywczego w której będą zastosowane koła zębate wytworzone przy użyciu nowej technologii. Liderem drugiego projektu Exalco, pt.: „Opracowanie technologii wyciskania kształtowników z ultra-wytrzymałych stopów AlMgSi(Cu)”, jest Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych,. Celem projektu jest opracowanie nowej metody wyciskania kształtowników aluminiowych oraz technologii ich łączenia, głównie przeznaczonych dla branży motoryzacyjnej.

Dowiedz się więcej

Przeczytaj Również

This will close in 0 seconds