Wynajem pomieszczeń biurowych i magazynowych

Wynajem pomieszczeń biurowych i magazynowych

Sieć Badawcza Łukasiewicz ̶ Górnośląski Instytut Technologiczny ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem pomieszczeń biurowych i magazynowych

Ceny wywoławcze:

Katowice

al. Roździeńskiego 188

 • pomieszczenia usługowo – handlowe parter -od 44,00 zł/m² + VAT
 • pomieszczenia biurowe piętro I -od 34,00 zł/m² + VAT
 • pomieszczenia biurowe piętro II -od 33,00 zł/m² + VAT
 • pomieszczenia biurowe piętro III i IV -od 32,00 zł/m² + VAT
 • pomieszczenia w piwnicach -od 8,00 zł/m² + VAT

ul. Sobieskiego 7

 • pomieszczenia biurowe parter -od 30,00 zł/m² + VAT
 • pomieszczenia biurowe piętro I i II -od 28,00 zł/m² + VAT
 • pomieszczenia biurowe piętro III i IV -od 27,00 zł/m² + VAT
 • pomieszczenia biurowe piętro V -od 25,00 zł/m² + VAT
 • pomieszczenia usługowo-handlowe parter ̶ 35,00 zł/m² + VAT
 • pomieszczenia magazynowe piwnica ̶ od 8,00 zł/m² + VAT
 • pomieszczenia magazynowe parter-od 13,00 zł/m² + VAT

Pomieszczenia można oglądać po wcześniejszym umówieniu się od poniedziałku do piątku.

Osoba do kontaktu: Aldona Kuczaj tel. 32 258 20 41 wew. 16

Gliwice

ul. Karola Miarki 12-14

 • pomieszczenia biurowe w Budynku S ̶ od 38,00 zł/m² + VAT
 • pomieszczenia magazynowe (i zamknięte korytarze) w Budynku S ̶ 27,00 zł/m² + VAT
 • pomieszczenia magazynowe w Budynku M ̶ od 20-24,00 zł/m² + VAT (w zależności od kondygnacji)
 • pomieszczenia biurowe w Budynku C ̶ od 35,00 zł/m² + VAT
 • pomieszczenia magazynowe (i zamknięte korytarze) w Budynku C ̶ 27,00 zł/m² + VAT

Pomieszczenia można oglądać po wcześniejszym umówieniu się od poniedziałku do piątku.

Osoba do kontaktu: Agnieszka Grzywocz tel. 32 23 45 109

Oferty z ceną należy składać do 20 każdego miesiąca do godz. 10:00 w ŁUKASIEWICZ-GIT, ul. Karola Miarki 12-14, 44-100 Gliwice.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Najmu oraz Klauzulą RODO, które zamieszczono poniżej.

Wraz z ofertą należy złożyć kopie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo ewidencji, zaświadczenie o nadaniu numeru NIP oraz REGON, a w przypadku osób fizycznych, kopię dowodu osobistego. To ostatnie dotyczy także spółek cywilnych z udziałem osób fizycznych.

Otwarcie ofert odbywa się 20 każdego miesiąca o godz. 11:00. W przypadku, gdy 20 jest dniem wolnym od pracy, otwarcie ofert nastąpi w najbliższym dniu roboczym o godz. 11:00.

Dokumenty:

Osoba upoważniona do udzielania informacji:
Agnieszka Grzywocz
tel: 32 23 45 109
e-mail: agnieszka.grzywocz@git.lukasiewicz.gov.pl