Laboratorium Badań Niszczących

Laboratorium Badań Niszczących

Laboratorium Badań Niszczących

Badania niszczące wykonywane w Grupie Badawczej Spawalność i Konstrukcje Spawane (SB) obejmują szereg badań materiałów podstawowych, złączy spawanych, zgrzewanych, lutowanych, klejonych, skręcanych oraz materiałów dodatkowych do spawania, które są niezbędne w procesach kwalifikowania technologii spawalniczych jak również na różnych etapach w procesów kontroli jakości.

Laboratorium Badań Niszczących, wchodzące w skład akredytowanego Laboratorium Badawczego Spawalnictwa (LBS), jest wyposażone w nowoczesny sprzęt badawczo-pomiarowy a personel posiada duże doświadczenie w zakresie wykonywanych badań.

Zdjęcia wybranego wyposażenia w Grupie Badawczej Spawalność i Konstrukcje Spawane (SB).

Podstawowe badania niszczące materiałów podstawowych i złączy spawanych metali

 • próba statycznego rozciągania,
 • badanie na zginanie,
 • badanie udarności,
 • pomiary twardości,
 • badania metalograficzne makro i mikroskopowe.
Uchwyt z próbkami do badań metalograficznych
Uchwyt z próbkami do badań metalograficznych
Badanie na zginanie złączy
Badanie na zginanie złączy
Widok próbek do rozciągania doczołowego złącza spawanego
Widok próbek do rozciągania doczołowego złącza spawanego
Widok próbki materiału podstawowego po próbie rozciągania
Widok próbki materiału podstawowego po próbie rozciągania
Makrostruktura doczołowego złącza spawanego
Makrostruktura doczołowego złącza spawanego
Próbki do badań udarności I ich przełomy
Próbki do badań udarności I ich przełomy
Mikrostruktura złączy
Mikrostruktura złączy

Badania niszczące złączy spawanych/zgrzewanych z tworzyw sztucznych

 • próba rozciągania,
 • próba zginania,
 • próba oddzierania,
 • badania makroskopowe i mikroskopowe.
Próbki do próby oddzierania złączy z tworzyw sztucznych
Próbki do próby oddzierania złączy z tworzyw sztucznych
Makrostruktura złącza z tworzyw sztucznych
Makrostruktura złącza z tworzyw sztucznych
Próbki do próby rozciągania i gięcia złączy z tworzyw sztucznych
Próbki do próby rozciągania i gięcia złączy z tworzyw sztucznych

Badania zmęczeniowe

Przełom zmęczeniowy w złączu krzyżowym
Przełom zmęczeniowy w złączu krzyżowym
Badania zmęczeniowe złączy zgrzewanych szyn kolejowych
Badania zmęczeniowe złączy zgrzewanych szyn kolejowych
Przełom zmęczeniowy złącza ze stopu aluminium zgrzewanego metodą FSW
Przełom zmęczeniowy złącza ze stopu aluminium zgrzewanego metodą FSW
Przełomy zmęczeniowe skręcanych prętów zbrojeniowych
Przełomy zmęczeniowe skręcanych prętów zbrojeniowych
Przykłady przełomów zmęczeniowych
Przykłady przełomów zmęczeniowych

Badania metodami mechaniki pękania

 • próba CTOD,
 • badanie prędkości propagacji pęknięcia zmęczeniowego da/dN.
Stanowisko do prób CTOD i widok próbki do badań
Stanowisko do prób CTOD i widok próbki do badań
Badanie prędkości propagacji pęknięcia zmęczeniowej da/dN i widok próbki po badaniu
Badanie prędkości propagacji pęknięcia zmęczeniowej da/dN i widok próbki po badaniu

Badania spawalności

 • próba Tekken (odporność na pękanie zimne),
 • próba CTS (odporność na pękanie zimne),
 • próba Transvarenstreint (odporność na pękanie gorące),
 • próba Pelliniego.
Widok złącza próbnego do próby Tekken
Widok złącza próbnego do próby Tekken
Widok złącza próbnego do próby CTS
Widok złącza próbnego do próby CTS
Widok próbek po próbie Pelliniego
Widok próbek po próbie Pelliniego
Stanowisko do próby Transvarenstraint i widok próbki po badaniu
Stanowisko do próby Transvarenstraint i widok próbki po badaniu

Inne badania

 • badanie odporności na pękanie lamelarne (próba „Z”),
 • próba łamania (egzaminowanie spawaczy),
 • badania własności złączy w warunkach symulowanych cykli cieplnych spawania,
 • badania jakości powierzchni po cięciu termicznym,
 • inne wg potrzeb i ustaleń z Klientem.
Pomiary twardości na powierzchni ciętej
Pomiary twardości na powierzchni ciętej
Widok próbek po próbie „Z”
Widok próbek po próbie „Z”
Pomiary chropowatości na powierzchni ciętej
Pomiary chropowatości na powierzchni ciętej