Kurs Europejskiego Specjalisty Klejenia (European Adhesive Specialist, EAS)

czas czytania: 3min
Kurs Europejskiego Specjalisty Klejenia (European Adhesive Specialist, EAS)

Terminy i oplaty:

  • Termin 01/EAS/2024
    • Tydzień 1: 30 – 04.10.2024
    • Tydzień 2: 21-25.10.2024
    • Tydzień 3: 04-08.11.2024

Opłata za tydzień kursu obejmuje: wykłady, zajęcia praktyczne, materiały szkoleniowe.

  • Tydzień 1: 8400 PLN
  • Tydzień 2: 8400 PLN 
  • Tydzień 3: 8400 PLN

Opłata za egzamin: 1950 PLN (egzamin praktyczny, egzaminy pisemne i ustny oraz wydanie certyfikatu)

Dokumenty:

Zgłoszenia prosimy kierować do:

Informacje o kursie:

Kurs skierowany jest do producentów klejów, technologów i mistrzów stosujących technikę klejenia w przemyśle oraz osób pełniących funkcje nadzoru.

Czas trwania kursu: 120 godzin wykładów i ćwiczeń (kurs modułowy w trzech tygodniowych sesjach).

Kursy i egzaminy prowadzone są w języku polskim.
Zakres prowadzonych kursów obejmuje łączenie metali, szkła, tworzyw sztucznych oraz tworzyw wzmacnianych włóknami (Fibres Reinforced Plastics FRPs).

Kursy z możliwością dofinansowania ze środków europejskich
Dofinansowanie ze środków europejskich

Dowiedz się więcej

Przeczytaj Również