Grupa Badawcza Spawalność i Konstrukcje Spawane – kontakt

Grupa Badawcza Spawalność i Konstrukcje Spawane - kontakty

dr inż. Marek St. Węglowski

Zastępca Dyrektora Centrum Spawalnictwa
Lider obszaru – Kierownik
Grupa Badawcza Spawalność i Konstrukcje Spawane
tel.: 32 33 58 236 | 32 33 58 373

mgr inż. Krzysztof Kwieciński

Starszy Specjalista – Zastępca Kierownika
Grupa Badawcza Spawalność i Konstrukcje Spawane
tel.: 32 33 58 304
obróbka cieplna, projektowanie CAD

Sekretariat

Teresa Duda

Specjalista
Grupa Badawcza Spawalność i Konstrukcje Spawane
tel.: 32 33 58 283 | 32 33 58 387

dr hab. inż. Mirosław Łomozik

Lider obszaru
Grupa Badawcza Spawalność i Konstrukcje Spawane
tel.: 32 33 58 328

mgr inż. Piotr Gotkowski

Główny Specjalista
Kierownik badań – Laboratorium Badań Niszczących
Grupa Badawcza Spawalność i Konstrukcje Spawane
tel.: 32 33 58 203
Ekspertyzy, badania spawalności

Sławomir Andruszkiewicz

Młodszy Specjalista
Grupa Badawcza Spawalność i Konstrukcje Spawane
tel.: 32 33 58 257

mgr inż. Kamil Kubik

Młodszy Specjalista
Grupa Badawcza Spawalność i Konstrukcje Spawane
tel.: 32 33 58 264

Marcin Miłowanow

Młodszy Specjalista
Laboratorium Badań Mechanicznych
Grupa Badawcza Spawalność i Konstrukcje Spawane
tel.: 32 33 58 265

Zbigniew Pająk

Specjalista
Laboratorium Badań Mechanicznych
Grupa Badawcza Spawalność i Konstrukcje Spawane
tel.: 32 33 58 265

dr inż. Janusz Pikuła

Główny Specjalista
Grupa Badawcza Spawalność i Konstrukcje Spawane
tel.: 32 33 58 368
modelowanie numeryczne | badania niszczące prętów zbrojeniowych

mgr inż. Piotr Śliwiński

Młodszy Specjalista
Laboratorium Badań Mechanicznych
Grupa Badawcza Spawalność i Konstrukcje Spawane
tel.: 32 33 58 323