Współrzędnościowa maszyna pomiarowa ABERLINK HORIZON

Dział Prototypów i Urządzeń Specjalnych

Współrzędnościowa maszyna pomiarowa ABERLINK HORIZON

KONTAKT:

Kamil Wójcik

Starszy Specjalista Techniczny – Sprzedawca Techniczno-Handlowy
Dział Prototypów i Urządzeń Specjalnych
Tel: +48 32 258 20 41 wew. 13 | +48 501 972 884
 

Specjalistyczne narzędzie do kontroli jakości.

Współrzędnościowa maszyna pomiarowa to rodzaj maszyny pomiarowej umożliwiającej pomiary przestrzenne skomplikowanych elementów. Wyposażona jest w trzy systemy pomiarowe do pomiaru w trzech osiach współrzędnych XYZ oraz sondę do lokalizacji położenia powierzchni elementu.

Dzięki kinematyce ich działania, niezależnego od struktury bramy maszyny możliwe jest całkowite wyeliminowanie drgań i luzów, będących głównym źródłem błędów rozwiązań klasycznych.

Współrzędnościowa maszyna pomiarowa ABERLINK HORIZON

Parametry:

  • Zakres pomiarowy urządzenia [mm]: X800 Y1500 Z600
  • Niepewność pomiarowa: MPE 1.7+L/450
  • Skaningowa głowica pomiarowa: SP25M
  • Pomiar porównawczy do modelu CAD
  • Kamerę CCD z pierścieniem oświetlającym LED i UV