Projektowanie, rozwój i zaawansowane badania materiałów

Projektowanie, rozwój i zaawansowane badania materiałów

  • Projektowanie i modyfikacja gatunków stali, stopów metali i powłok ochronnych
  • Dobór materiałów na wyroby metalowe pod konkretne zastosowania
  • Badania mikrostruktury oraz składu fazowego materiałów metodą XRD
  • Zaawansowane badania struktury za pomocą metod wysokorozdzielczej skaningowej i transmisyjnej mikroskopii elektronowej, w tym EDS, WDS, EBSD, EELS
  • Badania właściwości mechanicznych w temperaturach obniżonych, pokojowej i podwyższonych
  • Badania materiałów w środowiskach korozyjnych i zawierających wodór
  • Pomiary rozkładu naprężeń w wyrobach metalowych